usaldusfond

Uus fonditüüp - usaldusfond

10. jaanuaril 2017 jõustus 2016. a detsembris Riigikogu poolt vastuvõetud uus investeerimisfondide seadus, millega võimaldatakse nüüdsest asutada täiesti uue fonditüübina usaldusfond, mida muudes riikides kasutatakse eelkõige riskikapitaliinvesteeringute juhtimiseks.
Antud seadusega tehti ka tulumaksuseadusse rida muudatusi ja täiendusi, et sätestada usaldusfondi puudutavad maksunduslikud erisused ja tagada selle maksuläbipaistvus.