testament

Arenguidee konkurss: E-testament

Ettepanek on anda inimestele võimalus teha e-testament, mis säilib pärimisregistris. Kindlasti tuleks kaardistada pettusevõimalused ja teha kõik, et neid välistada. Näiteks võib esimese etapina kaaluda nii kirjaliku testamendi ja sinna juurde käiva videotestamendi tegemise võimalust. Juhul, kui testaatoril on soov testamenti muuta, tuleb teha uus testament jne.
Üldine tegevuskava:
• Kaardistada olemasolevad võimalused e-testamendi elluviimiseks.
• Valida neist sobivaim, inimese jaoks kõige lihtsam ja turvalisem variant.

Notari nõu: kas kinge või testament?

Kinge või testament? See on küsimus, mida notaribüroos kuuleb vist kõige sagedamini.
Milline on siis õige vastus ja kumb on parem? Esiteks ei tohi notar anda kliendile nõu, kumb on parem, vaid klient peab ikkagi ise otsustama. Kui ei suuda ise otsustada, võib ju ka kodustega nõu pidada – notar peab kliendile selgitama, mis on erinevad variandid ning millised on iga toiminguga kaasnevad tagajärjed. Otsuse teeb aga klient iseseisvalt.
Suurim erinevus kinkelepingu ja testamendi puhul on see, et kinkeleping jõustub kohe, kui osapooled on sellele alla kirjutanud.

Koduse testamendi koostamine

Testament on inimese viimne tahe ning testamenti saab koostada igal ajal. Kasvõi surivoodil või lahingutandril – kui on säilinud kirjutamisvõime. Kui inimene testamenti ei tee, toimub seadusejärgne pärimine.

http://juura.wordpress.com/2010/01/29/koduse-testamendi-koostamine/