62

Startup viisa esimene kuu tõi üle 50 avalduse

18. jaanuaril 2017 jõustus Eesti startup kogukonna ning Siseministeeriumi koostöös loodud välismaalaste seaduse erand ehk startup viisa, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit startupidele Eestisse ümberasumist ning Eesti startup ettevõtetel välistöötajate Eestisse värbamist. Programmil on möödunud esimene igati edukas kuu, mille jooksul on startup viisale kandideerimiseks esitanud avalduse üle 50 startup-ettevõtte enam kui 10st eri riigist.

Kas lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal võib asuda tööle teise tööandja juurde?

kas lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal võib asuda tööle teise tööandja juurde?
Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ingrid Iter: Töölepingu seadusest ei tulene konkreetset keeldu asuda lapsehoolduspuhkuse ajal tööle teise tööandja juurde. http://tooelu.ee/et/uudised/927/nadala-kusimus-kas-lapsehoolduspuhkusel-...

PÄRIMISSEADUS

Vastu võetud 17. jaanuaril 2008. a
Jõustus 01. jaanuaril 2009.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12918090

Seaduse eelnõu 56 SE III
http://riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=95329&u=20081223184414

Hasartmänguseadus (jõustub 01. jaanuar 2009)

Vastu võetud 15. oktoobril 2008. a
Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13060644

Seaduse eelnõu 216 SE III
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=262129&u=20081111111336