ÄS

E-residendi digi-ID pole kasutajale esialgu piisavalt mugav

Pärast digi-ID kättesaamist selgub aga, et kohe ei saagi värske digi-ID omanikust juhatuse liige ettevõtjaportaalis endaga seotud ettevõtte andmetele juurdepääsu, samuti ei ole võimalik tal kandeavaldusi esitada. See tuleneb asjaolust, et äriregistri registrikaardile on kantud juhatuse liikme sünniaeg, mitte isikukood. Selleks, et juhatuse liige saaks võimaluse kandeavalduste ja aruannete esitamiseks ettevõtjaportaalis, peab ta kõigepealt otsima portaalis üles enda ettevõtte ja tegema seal kandeavalduse, millega asendab enda sünniaja isikukoodiga.

Osaühingute juhtimine muutub alates 1. juulist 2015 paindlikumaks

11. veebruaril 2015 võttis Riigikogu vastu äriseadustiku muudatused (jõustuvad 1. juulil 2015), mille algatajaks oli Arengufond ning millega muudetakse äriseadustiku osaühingute regulatsioon paindlikumaks, võttes arvesse eelkõige nende ettevõtjate huve, kes soovivad kaasata erinevate huvidega osanikke ja investoreid.
a. Osade märkimise korra paindlikumaks muutmine
b. Oma osade omandamise piirangute leevendamine
c. Osadega seotud eriõiguste täpsustamine
d. Osakapitali tingimuslik suurendamine ja vahetusvõlakirjade väljalaskmine

Advokaat: vähemusaktsionärid vajavad rohkem kaitset

Meedias levis uudis Riigikohtu lahendist BLRT dividendivaidluse osas. Sõltumata konkreetse vaidluse asjaoludest on see lahend tegelikult oluline kõigile Eesti äriühingute osanikele ja aktsionäridele (edaspidi osanikud ja aktsionärid ühiselt nimetatuna aktsionärid). Lisaks peaks see tõsiselt mõtlema panema ka seadusandja, kirjutab advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat ja partner Annika Vait.
http://majandus24.postimees.ee/3000429/advokaat-vahemusaktsionarid-vajav...

Kuidas asutada osaühing sissemakset tegemata?

Möödunud aasta algusest kehtiv äriseadustiku täiendus, mis lubab asutada osaühingu ka ilma sissemakset teostamata, on alustavate ettevõtjate hulgas osutunud populaarseks.
Tihti unustatakse, et kuni sissemakse teostamiseni kaasnevad sel viisil asutatud osaühingus mitmed olulised piirangud.
Asutajaks vaid füüsiline isik ja osakapital kuni 25 000 EUR.
Seadus ei sätesta mingit ajalist lõpptähtaega, milleks osakapital sisse tuleb maksta.
Kuni osakapitali täieliku tasumiseni ei tohi dividende maksta.

E-äriregister hakkas ettevõtete registrikaarte väljastama ka ingliskeelsena

Jaanuari algusest alates on võimalik e-äriregistrist vaadata ning välja trükkida ettevõtte registrikaarti inglise keelde tõlgituna, mis aitab ettevõtjal hoida kokku nii aega kui raha, mis varem kulus väljatrüki tõlkimisele ja kinnitamisele.
..

Netovara miinuses ja pankrotiavaldus esitamata – kas vangi minek?

Karistusseadustiku kohaselt karistatakse seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise eest rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Kuid mis ajahetkel täpselt tekib juhatuse liikmel kohustus äriühingu pankrotiavaldus esitada – ehk millal on ühing püsivalt maksejõuetu? Antud küsimusele aitab vastust leida Riigikohtu 28. oktoobri 2011. a lahend, milles on eeltoodud karistuse kohaldamise eeldusi põhjalikult analüüsitud.

Veelkord osanike poolt otsuste võtmisest – juhatuse liikmete valimine osanike koosolekut kokku kutsumata

Juhul kui isikud otsustavad asuda tegutsema ühise eesmärgi nimel ja asutavad ühiseks äritegevuseks osaühingu, on sageli pooltevahelise kokkuleppe sisuks ka kokkulepe, et osanike tasandil võetakse otsuseid vastu konsensuse alusel. Näiteks kui ühele osanikule kuulub 70% osakapitalist ning teisele 30%, võivad osanikud omavahel kokku leppida, et kõik osanike otsused vajavad vähemalt 100% osanike poolthääli.
http://ee.triniti.ee/archives/2490

Nõukogu liikmed käibemaksukohustuslasteks?

Kui selgub, et nõukogu liikme tegevus on Eesti seaduste kohaselt iseseisev majandustegevus, võib maksuamet võtta luubi alla nõukogu liikmete tasu, mis peaks Euroopa Komisjoni hinnangul olema maksustatud käibemaksuga, kirjutab advokaadibüroo GLIMSTEDT maksuadvokaat Marko Saag.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=c721e6b7-6bdb-42...

Juriidilise isiku vastutuse regulatsioon muutmisel

Justiitsministeeriumis on valminud karistusseadustiku muutmise eelnõu, millega on plaanis muuta mh juriidilise isiku vastutuse regulatsiooni. Täiendavalt soovitakse muuta ka ametiisiku definitsiooni. Täpsustavalt olgu mainitud, et eelnõus on veel mitmeid teisi täiendusi, kuid allpool vaadeldakse juriidilise isiku vastutust puudutavaid sätteid.
http://www.koda.ee/seadusandlus-juriidilise-isiku-vastutuse-regulatsioon...

Kolmveerand äriühingutest elab ikka veel krooniajas

Oktoobri kuu seisuga on ligikaudu 75% kõigist äriühingutest äriregistris veel kroonides märgitud osa- või aktsiakapitaliga ning kõigest veerand on esitanud osa- või aktsiakapitali eurodes. 2011. aasta lõpuni saab seda muudatust veel sisse viia tasuta.