VMS

Startup viisa esimene kuu tõi üle 50 avalduse

18. jaanuaril 2017 jõustus Eesti startup kogukonna ning Siseministeeriumi koostöös loodud välismaalaste seaduse erand ehk startup viisa, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit startupidele Eestisse ümberasumist ning Eesti startup ettevõtetel välistöötajate Eestisse värbamist. Programmil on möödunud esimene igati edukas kuu, mille jooksul on startup viisale kandideerimiseks esitanud avalduse üle 50 startup-ettevõtte enam kui 10st eri riigist.

Miks pole Jaapanis islamiterrorismi?

Poliitilised blogijad Cherson ja Molschky esitavad lugejatele retoorilise küsimusele – miks pole Jaapanis islamiterrorismi?
Kui te arvate, et tegu on jaapani viisakusega, mis lubab oma maale ehitada sadu mošeesid ja islamikoole, keelab sealiha söömise avalikes kohtades, annab eraldi ajad ujulakülastuseks meestele ja naistele, keelab meesarstidel naiste ravimise ja tunnistab koraani kui Püha raamatut, siis te eksite.
http://uueduudised.ee/miks-pole-jaapanis-islamiterrorismi/

Seadusemuudatus lõpetab elamislubade äri

Elamislubadega petmist lõpetada üritav siseministeerium soovib seadustada olukorra, kus ettevõtetel peaks olema reaalne majandustegevus Eestis enne, kui selle juhtidel tekib õigus siinse elamisloa taotlemiseks.
... Nii suudaks riik peatada olukorra, kus Eesti elamisloa ja sellega automaatselt kaasneva Schengeni sissesõiduloa saamiseks piisaks justkui firma asutamisest ja selle kontole 63 000 eurose sissemakse tegemisest.

Ministeerium: välismaalaste tööletulek Eestisse lihtsustub

Pühapäeval, 19. juunil võtab Eesti üle Euroopa Liidu direktiivi, mis lihtsustab kõrgelt haritud välismaa spetsialistide Eestisse tööle asumist.Euroopa Liidu sinine kaart on tähtajaline elamisluba, mis väljastatakse välismaalasele EL liikmesriikides (sh. Eestis) elamiseks ja töötamiseks.

Skype: töötaja toomiseks Eestisse tuleb läbida pikk kadalipp

Skype'i Eesti personalijuhi Heldin Lindi kinnitusel peab sageli sobivat tööjõudu otsima globaalselt, vajaliku inimese tööletoomine väljastpoolt Euroopa Liitu võib olla aga väga keeruline ja võtta kuni pool aastat.
http://www.e24.ee/?id=432612

Välismaalase ebaseaduslikult palganud tööandja võib vangi minna

Ebaseaduslikult Eestis viibivat välismaalast palkav tööandja võib tulevikus saada selle eest rahatrahvi, kuni kolmeaastase vangistuse või juriidilise isiku korral ka sundlõpetamise.
Kriminaalkaristus võib elamisloata välismaalast palkavat tööandjat tabada, kui see on toime pandud vähemalt teist korda, kui sellega on põhjustatud oht välismaalase elule või tervisele või on koheldud välismaalast inimväärikust alandavalt, selgub karistusi kehtestava seaduseelnõu seletuskirjast.

KUIDAS palgata välismaalast?

Et palgata välismaalast, tuleb esmalt läbi sõeluda kohalikud kandidaadid ning näidata töötukassale, et vajalik kandidaat on vaja nn sisse tuua.
Mõistetavalt kulub välismaalase palkamisele rohkem aega ja vaeva kui Eesti töötaja töölevõtmisele.
“Kogu protseduur ise on suhteliselt pikk, alates mõttest kuni töötaja reaalse tööle tulekuni võib minna kolm kuud. Kui bürokraatiat ei karda, siis pole põhjust ka mitte värvata,” julgustas välismaalaste palkamise kogemusega Webmedia personalispetsialist Katre Meos.

Ministeerium ei poolda kinnisvara ostmisel elamisloa andmist

Majandusministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Margus Sarmeti hinnangul ei ole mõtet kehtestada Eestis sarnaselt Lätile seadust, mis annaks kinnisvaraostjatele automaatselt elamisloa.
Kolmapäevane Postimees kirjutas, et Läti on välja mõelnud ebatavalise viisi, kuidas raskel ajal välisinvesteeringuid ligi meelitada: riigis piisavalt kalli kinnisvara ostvad isikud saavad lisaks elamisõiguse Euroopa Liidus ja Schengeni viisa.

Illegaalse välistööjõu kasutajad saavad edaspidi karistada

Eelnõu kohaselt on edaspidi võimalik kriminaalvastutusele võtta neid tööandjaid, kes võtavad tööle ebaseaduslikult riigis viibivaid kolmandate riikide kodanikke.
Siseministeerium on kooskõlastusringile saatnud välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse Eesti seadusandlus viia kooskõlla Euroopa Liidu (EL) direktiiviga. Direktiiviga kehtestatakse üldine keeld võtta tööle kolmandate riikide kodanikke, kellel puudub seaduslik alus ELis viibimiseks. Samuti kehtestatakse karistused tööandjate suhtes, kes seda keeldu rikuvad.

Kuidas sõlmida töölepingut välismaalasega?

Lisaks töölepingu seadusele (TLS), mis on peamine õigusakt, kus on määratud tööandja kohustused ja vastutus töösuhetes, tuleneb rida tööandja kohustusi ning nende rikkumisega seotud vastutus ka muudest õigusaktidest. Üheks selliseks aktiks on välismaalaste seadus.
http://www.sekretar.ee/default.aspx?publicationid=4a18d971-7f8a-4167-9b7...