VÕS

Mida tasub teada üüritehingu maksustamisest, kui äriühing üürib kontoriruume eraisikult

Praktikas ei ole harvad juhtumid, kui eraisik on otsustanud tühjana seisvad ruumid või korteri anda juriidilise isiku kasutusse. Sõltuvalt üüritehingu tingimustest ja sisust võivad olla erisused maksustamise tagajärgedes.
Käesolevas artiklis on käsitletud mõningaid olulisemaid aspekte, mida selliste üüritehingute juures silmas pidada.
Füüsilise isiku jaoks on tulu kinnis- või vallasvara või selle osa üürile või rendile andmisest vastavalt tulumaksuseaduse (TuMS) § 16 lg-le 1 tulumaksuga maksustav.

Mis aja jooksul aegub laenunõue?

Küsimus: Kas on laenunõuetele on mingi aegumise tähtaeg nagu tavalistest tehingutest tekkinud nõuetel?
Näiteks: Laenu tagastamise tähtaeg oli 31.12.2003. Laenu ei tagastatud. Laenuandja ei ole siiani esitanud avaldust nõude täitmiseks.
Vastus: Tehingust tulenevad nõuded aeguvad reeglina kolme aastaga. Aegumisi reguleerivad TsÜS §§-d 142-169. Olulisem on siinkohal järgmine:
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=02672159-e61f-4b5c-8b5c-97cab...

Mille poolest erineb vaikiv seltsing tavalisest seltsingust?

Kes on vaikiv seltsinglane ja millised on tema õigused, selgitas Äripäeva käsiraamatute rubriigis Autor annab nõu adovaadibüroo VARUL advokaat Marko Kairjak.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2011/03/14/Mille_poolest_erineb_vaik...

Kas esitada võlglasele arve või mitte?

Majandussurutise olukorras tuli nii mõnelgi ettevõtjal kaaluda, kas müüdud kauba või osutatud teenuse eest arvet esitada, kuna arve esitamisel tuleb tasuda käibemaks, kuid arve laekumine kliendi kehva majandusseisu tõttu on raskendatud või ebatõenäoline.
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=B5498415-5E85-4352-B12B-D3E1B...

Pealiskaudsus sõiduki müümisel võib tuua kaasa trahvi

Sõidukeid puudutavate tehingute puhul on praktikas küllaltki tavaline, et ostja ja müüja vormistavad sõiduki võõrandamise Maanteeameti veebilehel kättesaadaval müügilepingu blanketil, mille järel jätab ostuhinna kätte saanud müüja kogu edasise asjaajamise ostja hooleks. Sealhulgas peaks sõidukile ja sellega seotud dokumentidele valduse saanud ostja registreerima ka sõiduki omandi ülemineku riiklikus liiklusregistris.

Kinnisvaramüüjad valetavad maju tegelikust soojemaks

Liiga leebe seadus laseb ehitusfirmadel energiamärgise omakasu teenima panna. Kuigi A-energiaklassi maju Eestis tegelikult ei ole, müüvad maaklerid neid hoogsalt.

Kuidas peaks korteriühistu võlgnikuga käituma?

Korteriühistute kasvav mure võlgnike pärast sunnib küsima, kuidas veenda maksedistsipliinist möödahiilijaid kohustusi täitma. Elutähtsate teenuste väljalülitamist ei taha seadus lubada, ometi on just see olnud võlgnike suhtes kõige tulemuslikum meede.
http://www.e24.ee/?id=376525

Lumi kui juriidiline probleem

Koos sulaga on viimasel ajal palju kirjutatud vajadusest puhastada katused selleks, et vältida langeva jää ja lume poolt tekitatavat kahju. Seni on jäänud aga vastamata küsimus, kuidas käituda olukorras, kus lumi on kahju juba põhjustanud ning lõhkunud sõiduki või kahjustanud tervist.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=f7910472-feef-43...

Käendajate olukord paraneb

5. aprillil 2011.a jõustub seadusemuudatus, mis parandab kõigi füüsilisest isikust käendajate olukorda, nähes ette, et neid kõiki loetakse käenduse mõttes tarbijaks ja käendust tarbijakäenduseks. Võlaõigusseaduses sätestatakse sõnaselgelt, et igasugune füüsilise isiku käendus on tarbijakäendus.
http://www.torv.ee/archives/1763

Riigikohus: võlgniku võib avalikku häbiposti panna

Äriühingust võlglaste juhatuse liikmetel tuleb olla valmis võimaluseks, et võla õigeaegselt tasumata jätmisel võidakse oma nimi leida keset linna asuvast avalikust häbipostist.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=334D2A57-ED67-41...