VÕS

Rikutud kohustuse eesmärgi tähtsus kahju hüvitamise nõude esitamisel

Kahju hüvitamise nõude üldised alused on laialdaselt tuntud. Keskse tähendusega on, et kantud kahju oleks kahju tekitaja teo põhjuslik tagajärg. Ehkki vastavast üldistusest piisab lihtsate kaasuste lahendamiseks, on kahju hüvitamise õigus oluliselt keerulisem ja komplekssem. Käesolev artikkel käsitleb nõuet arvestada kahju hüvitamisel rikutud kohustuse eesmärki.
http://www.apilv.ee/rikutud-kohustuse-eesmargi-tahtsus-kahju-huvitamise-...

10 asja, mis tuleb müüjal jätta kinnisvara ostjale

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing tuletab meelde kümme asja, mida kinnisvaramüüja peab jätma ostjale.
http://www.ehitusuudised.ee/article/2011/12/9/10-asja-mis-tuleb-muujal-j...

Kauba edasimüük ei ole riskivaba tegevus

Kui esmapilgul võiks arvata, et kauba edasimüümisel suuri õiguslikke riske olla ei saa – kui ostjal on kauba kvaliteedi osas pretensioone vahendaja vastu, on vahendajal samad pretensioonid müüja vastu, siis tegelikult ei pruugi asi olla sugugi nii lihtne.
http://www.alvinab.ee/1767-aripaeva-blogis-ilmus-artikkel-kauba-edasimuu...

Ostu-müügitehingute maksustamisega seonduvad selgitused

Maksuhaldur puutub oma kontrollitegevuses kõige rohkem kokku juhtumitega, kus isik deklareerib sisendkäibemaksu tehingutelt (kauba või teenuse ostult), mille toimumist ei suudeta maksuhaldurile aktsepteeritavalt tõendada. Raskeks võib osutuda nii tehingu toimumise tõendamine üleüldse kui ka tõendamine, et tehing tehti just arvel näidatud isikuga, mitte kellegi kolmanda, tuvastamata isikuga. Esimesel juhul on kahtlus ka kauba või teenuse olemasolus, teisel juhul kauba või teenuse olemasolu üle vaidlus puudub.

Liisinguandjat ja liisinguvõtjat kaitsevad samad võlaõigusseaduse põhimõtted

Liisingulepingust tulenevate nõuete puhul kutsun liisinguvõtjaid üles säilitama kogu kirjavahetust liisinguandjaga ning olema oma õiguste kaitsmisel tähelepanelik ja aktiivne. Asja liisinguandjale tagastamisel tehke eelnevalt kindlaks selle turuväärtus.
..
Mõningatel juhtudel tasub tunda huvi ka selle vastu, ega pärast liisinguandja korraldatud asja müümist ei ole sama asi palju kallimalt edasi müüdud.

Riskid kasutusloata kodu ostmisel.

Ehitise kasutamiseks peab ehitusseaduse kohaselt üldjuhul olema kasutusluba. Millised riskid aga kaasnevad kasutusloa puudumisega ja kuidas neid riske vähendada?
Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada kavandatud otstarbel.

http://www.alvinab.ee/1717-ehitusuudisedee-s-ilmus-artikkel-riskid-kasut...

Nõude võõrandamise maksustamine käibemaksuga

Nõude omandamine nimiväärtusest madalama hinnaga koos riski ülevõtmisega ei ole käibemaksuga maksustatav teenus. Nii sedastas Euroopa Kohus oma 27.oktoobri otsuses, mis käsitleb käibemaksuga maksustamist nõuete võõrandamisel.
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=ce522cfb-24ac-4a80-b2c4-0e158...

Tüüptingimuste kasutamine töölepingus

Riigikohtu tsiviilkolleegium on oma 23. mail 2011. a tehtud otsuses nr 3-2-1-39-11 käsitlenud tüüptingimuste kasutamist ning sellest tulenevat võlaõigusseaduse tüüptingimuste regulatsiooni kohaldumist ka töölepingule. Muuhulgas toob kohtuotsus selgust küsimustes, millal loetakse töölepingu tingimused tüüptingimusteks ning kuidas seondub võlaõigusseaduse tüüptingimuste regulatsioon töölepingu seadusega.
http://www.rup.ee/est/tooturg/t-ptingimuste-kasutamine-t-lepingus.html

Ettevõtte ülemineku regulatsiooni kohaldumine võib olla üllatuseks

Tehingu pooltele võib tulla üllatusena, et ettevõtte ülemineku regulatsioon võib kohalduda ka juhul, kui tervikliku majandusüksuse üleminekut pole küll ettevõtluse eripära tõttu võimalik tuvastada, kuid üle on antud töötajate üksus, millel on püsivad ühised ülesanded. Seda teemat on käsitlenud hiljuti ka Riigikohus (vt Riigikohtu 15. juuni 2011. a otsust nr 3-2-1-41-11).
http://borenius.ee/2011/10/ettevotte-uleminek/

Ehitusvaidluse lahendus sõltub eksperdist

Ehitusvaidluse lahendamise seisukohalt on tähtis ka isik, kes ekspertiisi teeb, sest just eksperdiks määratud isiku teadmistest, oskustest, kogemustest ja seisukohtadest võib oleneda kohtuasja lõpplahendus, kirjutab advokaadibüroo Borenius vandeadvokaat Valdo Lips.
..Lepingu sõlmimisel on pooltel võimalik ka eksperdi isikus kokkuleppele saada.
http://www.ehitusuudised.ee/default.aspx?publicationid=11a8092b-0125-4d8...