VÕS

Sõiduauto tausta kontrollimine

Eesti (tasuta) https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf
Eesti: kindlustusjuhtumid (tasuta) www.lkf.ee päring "Sõiduki liikluskahjude kontroll"
(tasuline) https://www.autodna.ee/
Soome (tasuline) https://autorekisteri.fi/
Rootsi https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/

Kas korteriühistu remondifondi peab tasuma üürnik või üürileandja?

Vastab notar Oksana Bauer-Karle:
Kokkuvõtteks võib kirjeldatud olukorrale ja seadusele toetudes öelda, et üürnikul ei ole kohustust remondifondi eest tasuda. Seda kohustust ei ole tal isegi siis, kui ta on üürileandjaga selles eraldi kokku leppinud, nimetatud kokkulepe on tühine.
http://kodu.postimees.ee/4006285

Alates 1. juulist 2015 võetud laenude kogukulule kehtib ülempiir (hetkel 79,71 %)

1. juulist muutus võlaõigusseaduses krediidi kulukuse määra regulatsioon ning sellele kehtestati ülempiir. Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et juhul, kui krediidi kulukuse määr lepingus on seaduses lubatust suurem ehk mis ületab tarbimislaenude keskmist krediidi kulukuse määra üle kolme korra, on leping automaatselt tühine.

Riigikohtu seisukohad korteriomandi müümisel

Möödunud nädalal tegi Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-43-15 tähelepanuväärse otsuse, milles täpsustati korteriomandi müüja kohustusi ning ostja õigusi korteriomandi võõrandamisel.

Arenguidee konkurss: Üürnike ja üürileandjate register

Idee on luua infosüsteem, mis võimaldab kokku viia üürniku ja üürileandjad. Loodava süsteemi kaudu saab üürileandja kontrollida, kas potentsiaalse üürniku kohta on olemas varasem positiivne või negatiivne tagasiside. Samal ajal saab üürnik kontrollida, millise üürileandjaga on tegemist. Selline süsteem distsiplineerib üürnike ja üürileandjaid tegutsema vastavalt üürilepingus võetud kohustustele ja õigustele.
https://www.arenguidee.ee/ideas/270-uurnike-ja-uurileandjate-register

Great resource for Swedish entrepreneurs and Angels: Startupdocs

In a quest to figure out what was normal in the Swedish market, he started talking to entrepreneurs and investors about building a set of standardized startup documents to use as a balanced starting point for discussions. And launching today he's put together StartupDocs.se Term Sheet and Subscription & Shareholders agreement to give you everything that you need for your seed round.
http://arcticstartup.com/2015/03/31/great-resource-for-swedish-entrepren...

Mida peab teadma juhatuse liikme isiklikust käendusest

Pole ebaharilik, kui ühingu kohustuste täitmist tagab ühingu juhatuse liikme isiklik käendus. Kohtud on nõustunud, et juhatuse liikme käenduskohustus võib sisalduda ka ühingu ja võlausaldaja vahel sõlmitud lepingus. Küll aga ei saa Riigikohtu hiljutise lahendi kohaselt tuleneda juhatuse liikme käenduskohustus ühingu ja võlausaldaja vahel sõlmitud lepingu tüüptingimustest.
http://www.blslawfirm.com/et/bls-estonia/uudised/uudis?nid=1636

Kas üürilepingu tagatisraha arvele lisandub käibemaks?

Üürilepingus on kirjas, et üürnik tasub üürileandjale (äripind, maksuametit teavitatud käibemaksu lisamisest) tagatisraha.
Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:
Kui üürile antakse äripind, siis tuleb Teie poolt tagatisrahaks nimetatud summa siiski lugeda ettemaksuks üüriteenuse eest ja üüriteenuse vabatahtliku maksustamise korral käibemaksuga maksustada.

Garantiil ja pretensiooni esitamise õigusel tuleb vahet teha

Tarbijakaitseamet tuletab ettevõtjatele meelde, et tootele või teenusele antava garantiiga tuleb pakkuda tarbijatele suuremaid õigusi kui need õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooni esitamise perioodi jooksul.

Kahjuks pole paljud ettevõtjad vabatahtliku garantii ja võlaõigusseadusest tuleneva pretensiooni esitamise õiguse erinevustest ikka veel teadlikud. Seda näitab näiteks hiljutine OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa pakkumine.

Maanteeamet täiustas veebis auto taustauuringut

Maanteeamet täiustas oma e-teenindust – lisaks sellele, et auto ostu-müügilepingut saab nüüdsest sõlmida interneti teel, täiendati ka veebipõhist sõiduki taustakontrolli.
http://tarbija24.postimees.ee/2761248/maanteeamet-taiustas-veebis-auto-t...