PärS

Arenguidee konkurss: E-testament

Ettepanek on anda inimestele võimalus teha e-testament, mis säilib pärimisregistris. Kindlasti tuleks kaardistada pettusevõimalused ja teha kõik, et neid välistada. Näiteks võib esimese etapina kaaluda nii kirjaliku testamendi ja sinna juurde käiva videotestamendi tegemise võimalust. Juhul, kui testaatoril on soov testamenti muuta, tuleb teha uus testament jne.
Üldine tegevuskava:
• Kaardistada olemasolevad võimalused e-testamendi elluviimiseks.
• Valida neist sobivaim, inimese jaoks kõige lihtsam ja turvalisem variant.

Notari nõu: kas kinge või testament?

Kinge või testament? See on küsimus, mida notaribüroos kuuleb vist kõige sagedamini.
Milline on siis õige vastus ja kumb on parem? Esiteks ei tohi notar anda kliendile nõu, kumb on parem, vaid klient peab ikkagi ise otsustama. Kui ei suuda ise otsustada, võib ju ka kodustega nõu pidada – notar peab kliendile selgitama, mis on erinevad variandid ning millised on iga toiminguga kaasnevad tagajärjed. Otsuse teeb aga klient iseseisvalt.
Suurim erinevus kinkelepingu ja testamendi puhul on see, et kinkeleping jõustub kohe, kui osapooled on sellele alla kirjutanud.

Mida peab teadma kinnisvara pärimisest

Pärand läheb pärijale üle pärandaja surmapäeval. Kui pärandaja ei ole teinud testamenti või sõlminud pärimislepingut, siis päritakse tema vara seaduse järgi. Kinnisvara päritakse samamoodi nagu kogu ülejäänud pärandja vara.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=c1a5cc2d-4b9d-40...

Pärimine muutub üha kallimaks ja keerukamaks

Justiitsministeeriumi sõnul nõutakse üha rohkem toiminguid süsteemi selguse nimel.
..Kokku läks ligi 480 000-kroonise vara kättesaamine perele maksma 10 000 krooni, koos kõigi notaritasude, millest osa sõltub vara suurusest, ja riigi-lõivudega.
http://www.epl.ee/artikkel/582310

Mida teha, kui pärid surnult võlad?

Ühele enesetapule järgnenu näitab ära uue pärimisseaduse kitsaskohad.
Kui Ants 2009. aasta juunis oma parima ülikonna selga pani ja koduõuel kaevu hüppas, ei osanud ta ette näha jubedaid tagajärgi, mida tema enesetapp vananevatele sugulastele kaasa toob.

Riigikogu tühistas Maareformi seaduses erinormi pärimise kohta

Eile (10. juunil - toim) riigikogus vastu võetud omandireformi-alane seadusemuudatus tühistab õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise nõudeõiguse pärimise kohta käivad erinormid, kõrvaldades sellega ühe peamise takistuse maareformi lõpetamise teelt. Nõudeõiguse pärimine toimub edaspidi täielikus kooskõlas pärimisseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seadusega.

Jurist: pärija saab pärandist ka loobuda

Justiitsministeeriumi nõunik Vaike Murumets selgitas E24 palvel, kuidas peaks FIE surma korral tema pärija käituma, et mitte endale üle jõu käivaid kohustusi võtta.

http://www.e24.ee/?id=237518

FIE surm seab tema pärijad keerulisse olukorda

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) surma korral peab pärija üle võtma kogu ettevõtlusega seotud asjaajamise ning paraku ka võlad ja muud kohustused, millest tal ei pruugi aimugi olla.

http://www.e24.ee/?id=237437

Koduse testamendi koostamine

Testament on inimese viimne tahe ning testamenti saab koostada igal ajal. Kasvõi surivoodil või lahingutandril – kui on säilinud kirjutamisvõime. Kui inimene testamenti ei tee, toimub seadusejärgne pärimine.

http://juura.wordpress.com/2010/01/29/koduse-testamendi-koostamine/

Olulist uues pärimisseaduses

Ligi aasta jõus olnud uus pärimisseadus tekitab inimestes küsimusi praegugi. Olulisimaks muudatuseks uue seaduse jõustumisel on pärandvara vastuvõtusüsteemi asendamine nn loobumissüsteemiga.
Palju probleeme on praktikas kerkinud osade pärimisel.

http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&co...