EhS

Ehitusregistrisse kandmata abihoonete omanikke ootab 500-eurone riigilõiv

Esimesest juulist jõustuv seadusemuudatus toob 500-eurose riigilõivu neile inimestele, kes on oma maja, kuuri, lauda või garaaži ehitamisel jätnud paberid korrektselt vormistamata, mistõttu peetakse hoonet ebaseaduslikuks. Viie aasta jooksul tuleb ka sellised hooned kanda ehitisregistrisse. Halva õnne korral tuleb aga asuda hoonet ümber ehitama või koguni lammutama.
..Majandusministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Andrus Väärtnõu ütles, et muretsema peavad need, kes peale 2003. aastat ehitasid ehitise, mille ehitamiseks oli vajalik ehitusluba ja pärast kasutusluba.

Ehitise mõistest vanas ja uues ehitusseadustikus

Advokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid jurist Martina Proosa kirjutab õigusblogis Äripäeva teemaveebis raamatupidaja.ee, et tavainimesele pakub kindlasti huvi, kas näiteks kuuri, aiamaja või koerakuudi koduõuele püstitamiseks on vaja linnalt või vallalt taotleda luba või sellest linna- või vallavõime teavitada. Kui vajalik luba puudub, võib kohalik omavalitsus omanikku trahvida.
Selleks on vaja esmalt vaja kindlaks teha, kas kuur, aiamaja või koerakuut on seaduse mõistes ehitised või mitte.

Remonttöödeks loa saamine on arendaja hinnangul liiga keeruline

Kinnisvaraarendaja Estonian Real Estate saatis seadusandjale palve muuta ehitusseadust, sest ettevõtte hinnangul on näiteks sanitaartöödeks loa saamise protseduur praktikas ülemäära keeruline.
..."Ehitusseaduse paragrahvi 16 tõlgendatakse nimelt selliselt, et korteriühistu enamuse korteriomanike allkirjade kogumist on vaja isegi siis, kui inimene plaanib sanitaartehniliste seadmete üleviimist sama ruumi piires," selgitas ettevõtja.

Lammutatud krossiraja omanik kaebas valla kohtusse

Saue vallavalitsus likvideeris Tuula krossiraja kui ebaseadusliku rajatise ning küsib nüüd omanikult lammutustööde ning projekti eest ligi 10 000 eurot, kuid raja omanik seda maksta ei kavatse, vaid kaebas valla kohtusse.
Saue vald lasi seal asunud Tuula krossiraja likvideerida kui ebaseadusliku rajatise, mida omanik ise väidetavalt lammutada ei soovinud. Tüli sai alguse sellest, kui naabrid hakkasid krossiraja pärast kurtma.

Riskid kasutusloata kodu ostmisel.

Ehitise kasutamiseks peab ehitusseaduse kohaselt üldjuhul olema kasutusluba. Millised riskid aga kaasnevad kasutusloa puudumisega ja kuidas neid riske vähendada?
Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada kavandatud otstarbel.

http://www.alvinab.ee/1717-ehitusuudisedee-s-ilmus-artikkel-riskid-kasut...

Oht ehitusplatsil toob töö seiskamise

Ehitusmahud on küll buumiaastatega võrreldes drastiliselt kahanenud, ent paraku mitte tööohutusega seotud rikkumiste arv objektidel. Ohutusnõuete täitmata jätmine võib tuua töö seiskamise objektil või rahatrahvi ning oma osa on ohutul ehitamisel nii omanikul, ehitusjärelevalvel kui ka ehitajail.
http://www.ehitusuudised.ee/default.aspx?publicationid=768455e3-4ddc-4f9...

Ehitusvaidluse lahendus sõltub eksperdist

Ehitusvaidluse lahendamise seisukohalt on tähtis ka isik, kes ekspertiisi teeb, sest just eksperdiks määratud isiku teadmistest, oskustest, kogemustest ja seisukohtadest võib oleneda kohtuasja lõpplahendus, kirjutab advokaadibüroo Borenius vandeadvokaat Valdo Lips.
..Lepingu sõlmimisel on pooltel võimalik ka eksperdi isikus kokkuleppele saada.
http://www.ehitusuudised.ee/default.aspx?publicationid=11a8092b-0125-4d8...

Rattad majast veel autot ei tee

Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Liisa Linna selgitab, millisel juhul on seaduse mõistes tegemist ehitisega ning millega tuleb arvestada kergmaja püstitamisel.
http://www.ehitusuudised.ee/default.aspx?publicationid=41fd49ca-b79e-435...

Signe Undi (Unt) kaebus Keskkonnainspektsiooni 6. novembri 2007. a ettekirjutuse tühistamiseks
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-80-10

Liisa Linna: omanikujärelevalve uus kord seaduslikkuse piiril

Määrus, millega kehtestati omanikujärelevalve tegemise uus kord, paikneb Hedman Partners advokaadibüroo advokaat Liisa Linna sõnul seaduslikkuse piirimail, reguleerides kohati seda, milles tellijale ja omanikujärelvalve teostajale peaks jääma õigus omavahel vabalt kokkuleppida.
http://www.ehitusuudised.ee/default.aspx?publicationid=a3a69a62-6335-400...

Kinnisvaramüüjad valetavad maju tegelikust soojemaks

Liiga leebe seadus laseb ehitusfirmadel energiamärgise omakasu teenima panna. Kuigi A-energiaklassi maju Eestis tegelikult ei ole, müüvad maaklerid neid hoogsalt.