TLS

Kas tööandja saab sidevahendite kasutamist kontrollida?

Mida teha olukorras, kus seadus ei anna vastust küsimusele, kas tööandjal on õigus kontrollida töötaja e-kirjavahetust, msn'i vestlusi, telefonikõnesid ja interneti kasutust ning puudub ka vastav kohtupraktika, kirjutavad advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous vandeadvokaat Ants Nõmper ja vandeadvokaadi abi Kadri Michelson.
http://www.e24.ee/?id=240487

31. märts on puhkuste ajakava koostamise viimane tähtpäev

Puhkuste ajakava koostamist reguleerib töölepingu seaduse § 69.
Puhkuse ajakava koostatakse kalendriaasta kohta ning selle koostamisel on mõistlik arvestada töötajate soovidega, mis on ühildatavad tööandja ettevõtte huvidega. Puhkuse ajakava tuleb teha töötajale teatavaks aasta esimese kvartali jooksul ehk hiljemalt 31. märtsil.

http://www.rmp.ee/toooigus/tls/9502 (nähtav rmp.ee registreerunud kasutajale)

Töölepingu ülesütlemise abitabel

Töösuhte lõpetamine on üldjuhul ebameeldiv protsess, sõltumata algatajast (töötaja või tööandja). Et koostöö lõpetamine oleks korrektne mõlema osapoole jaoks, oleme kokku pannud abitabeli, mis aitab järgida just etteteatamise tähtaegu ning hüvitiste suurusi.

http://www.rmp.ee/toooigus/tls/9498 (nähtav rmp.ee registreerunud kasutajale)

Mitteresidendist tööandja maksukohustused

Kui Eesti residendist töötaja töötab välisettevõtte heaks Eestis, tuleb tema teenitud palgalt maksta makse Eestis.

http://www.rmp.ee/toooigus/tls/9453

Jurist selgitab: Puhkuste ajakava

•• Kas tööandjal on õigus koostada puhkusegraafikut nii, et töötajate soove ja nõusolekut üldse ei arvestata? Puhkused on jaotatud osadeks nii, et üks osa on kahenädalane ja kaks osa seitsmepäevased.

http://www.epl.ee/artikkel/493285

2010. aasta puhkusi tuleb arvestada varasemast erinevalt

Juba on käes aeg, kui tuleb hakata kavandama järgmise aasta puhkusi. Uus töölepingu seadus näeb puhkuste regulatsioonis ette mitmeid muudatusi.
-Puhkuse arvestus kalendriaastas
-Puhkuse kavandamine I kvartalis
-Puhkuste aegumine

http://www.rmp.ee/toooigus/tls/9170

Kas tähtajalise töölepingu sõlmimist puudutav regulatsioon pärsib ajutise tööjõu kasutamist?

Personalirendiga tegelevad ettevõtted tegid Sotsiaalministeeriumile ettepaneku töölepingu seaduse muutmise kohta seoses tähtajalise töölepingu sõlmimise regulatsiooniga.

http://www.rmp.ee/uudised/toooigus/9421

ÄP Käsiraamatute foorum: tasu öösel ja riigipühal tehtud töö eest

Küsimus: Kui töövahetus on 12 tundi (20-08) ja ööajale langeb sellest 2/3, kas siis 1,25kordselt tuleb tasustada ajavahemikus 22-06 valmistatud toodang või terve vahetuse toodang, millest osa on valmistatud ööajal?

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=245a60ca-aec4-4520-95a0-f89d3...

Konkurentsikaitse must stsenaarium

Tööandja saab teada, et tema endine töötaja on asutanud äriühingu, mille kaudu ta edaspidi kavatseb temaga konkureerida. Ei ole just kõige uudsem stsenaarium.

http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=77FA0E38-A790-4A...

Töötasu maksmise kohustusest

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 p 5 seab tööandjale kohustuse teavitada töötajat töölepingu kirjalikus dokumendis töö eest makstavast tasust, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstavast tasust, töötasu arvutamise viisist, maksmise korrast ning sissenõutavaks muutumise ajast ehk palgapäevast.

http://www.rmp.ee/toooigus/tls/9378