TLS

Rasedate ja rinnaga toitvate töötajate õigused

Heli Raidve ja Mari Rask annavad ülevaate töölepingu seaduses ettenähtud rasedate ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötajate töötingimuste regulatsioonist ning ka muude seadustega ettenähtud erisusi rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks.
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=e79ca0af-8019-44b0-9cd9-73e0d...

Kas ajalehepoisi või -tüdru kuna töötamine on 9–11- aastastele lastele lubatud?

Töölepinguseaduse kohaselt võib töölepingu sõlmida 7–14-aastase alaealisega, kui selleks on taotletud tööinspektori nõusolek ja ka lapse seaduslik esindaja on oma nõusoleku või siis tagantjärele heakskiidu andnud.
...Väikeste ajalehemüüjate puhul ongi üldjuhul tegemist tehinguga, kus võlaõiguslikust lepinguvabaduse põhimõttest juhindudes on pooled valinud teistsuguse lepingulise suhte. Sel juhul ei ole sõlmitud töölepingut, vaid suuline või kirjalik leping.
http://www.tartupostimees.ee/?id=289222

Eksperdid: blogi pidamise eest koondamine käib põhiõiguste vastu

Eveliis Kund-Zujev koondati firmast Fors MW sellepärast, et ta pidas pseudonüümi all blogi, milles kritiseeris oma töökeskkonda ja ülemusi. Kommunikatsioonispetsialist Pille Pruulmann-Vengerfeldti ja jurist Pirkko-Liis Harkmaa hinnangul on tema koondamise põhjus pehmelt öeldes kummaline ja ebapädev.
http://www.epl.ee/artikkel/579644

Tööleping: lepingueelsed läbirääkimised

Töölepingu sõlmimisele kohaldatakse võlaõigusseaduses lepingu sõlmimise kohta sätestatut (TLS § 4 lg 1).
Võlaõigusseaduse kohaselt sõlmitakse leping pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega. Tööõiguse jaoks tunduvad need võlaõiguslikud terminid võõrad. Tegelikult on “pakkumus” ettepanek sõlmida leping ja “nõustumus” nõusolek lepingu sõlmimiseks. Sellisel moel toimus töölepingu sõlmimine ka varemkehtinud seaduse alusel.

Kuidas sätestada ärisaladuse hoidmine töösuhtes?

Ärisaladus ning selle hoidmine töötajate poolt on tööandja jaoks oluline küsimus. Iga tööandja valduses on sellist teavet, mille sattumine kolmandate isikute – ennekõike konkurentide – kätte võib põhjustada tööandjale pöördumatult kahjulikke tagajärgi.

http://www.abtamme.ee/blog/kuidas-satestada-arisaladuse-hoidmine-toosuht...

Müügiesindaja - agent või töötaja?

Ettevõtja peab enne agendilepingu sõlmimist tõsiselt kaaluma, kas see on tema jaoks soodsam variant kui töölepingu sõlmimine, kuna agendileping toob tööandjale mitmeid kohustusi.

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=52514c79-87da-4861-822a-3626a...

Töölepingu erakorraline ülesütlemine

Töölepingu erakorralise ülesütlemise avalduse saamisel peaks töölepingu pooled asuma kiirele tegutsemisele.
Tavapäraselt ei too töölepingu ülesütlemise avalduse saamine kaasa muid toiminguid, kui uue töökoha otsimine ja töötukassas üles astumine (töötajale) ning lõpparve väljamaksmine ja vajadusel uue töötaja otsimine (tööandjale). Vahetevahel aga võib juhtuda ka nii, et töölepingu ülesütlemine ei ole õigustatud ning siis on töölepingu pooltel vaja teha kiireid otsuseid.

http://www.rmp.ee/toooigus/tls/9739

Alaealine tööle

Eelmisel aastal jõustunud töölepingu seadus lubab töölepingu sõlmida lapsega, kes on saanud 7-aastaseks. Mõnigi täiskasvanu vangutab nüüd pead, et kuidas siis Eestis sellised seadused on, et päris väikesed lapsed tööle lubatakse?

http://www.rmp.ee/uudised/toooigus/9677

Päevarahadega trikitanud firmad on hädas

Mitmed ettevõtted, mis maksudest kõrvalehoidmiseks või teadmatusest on alusetult töötajatele lähetuse päevaraha tasunud, on nüüd hädas, sest maksuamet nõuab neilt tagantjärele kuni kuue aasta makse.
...
Lehis rõhutas, et MTA saab päevarahasid maksustada ainult siis, kui tööandja on Eesti resident ja töötaja töötas Soomes vähem kui 183 päeva. Pikema töötamise korral või nn tööjõurendi puhul on maksustamisõigus Soomel vastavalt oma eeskirjadele.

http://www.e24.ee/?id=269536

Soovitusliku töökorralduse reeglite koostamine erinevate organisatsioonide näitel

Autor: Gerli Adamson
Juhendaja: Krista Laever
Tallinna Majanduskool 2010

Töö eesmärk oli analüüsida erinevate ettevõtete töökorralduse reegleid ning koostada soovituslik alusnäidis kasutamiseks erinevates ettevõtetes.

Soovituslik töökorralduse reeglite näidis.

http://www.rajaleidja.ee/index.php?id=103914