TLS

Millal saab töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda?

Hoolimata tööpuuudusest ei ole harvaesinev olukord, kus töötaja ütleb töölepingu üles, kuna tööandja on rikkunud oma kohustusi.
Tööandja kohustused tulenevad erinevatest õigusaktidest ja kokkulepetest, kuid mitte iga rikkumisega ei kaasne töötajal õigust tööleping erakorraliselt üles öelda. Individuaalseid töövaidlusi lahendavad organid on tänaseks juba kujundanud oma seisukohti rikkumise olulisuse osas, mida osaliselt käesolevas artiklis ka käsitletakse.

Kuidas tõendada töölepingu ülesütlemise avalduse esitamist?

Töölepingu ülesütlemise avaldus tuleb töötajal või tööandjal esitada teisele osalisele tavalise kirjaliku avaldusena või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-kirjaga või SMS-sõnumiga. Kui ülesütleja ei ole kirjalikku vormi järginud, ei ole ülesütlemine kehtiv.
http://www.parnupostimees.ee/?id=290476

Lugeja küsib: kas tööandja peab matusteks andma tasustatud vaba päeva?

Küsimus: Kas töölepingu seaduses on sätestatud ka see, et tööandja peab matuste päeval võimaldama tasustatud vaba päeva? Tegemist on lähedase inimese matustega.
http://www.sekretar.ee/default.aspx?publicationid=6be0b98e-538e-4d46-831...

Volinik: seadus keelab tööle palkamisel välimust arvestada

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi sõnul pöördutakse tema poole peamiselt märgukirjadega, milles viidatakse töökuulutustele, kus esitatakse tööle kandideerijale teatud soo või vanuse nõue.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/volinik-seadus-keelab-toole-...

Töövaidluskomisjonis: kui töötaja rikub töödistsipliini

Aeg-ajalt tuleb töövaidluskomisjonis ette vaidlusi, kus töötaja tööleping on üles öeldud töökohustuste rikkumise tõttu. Enne 01.07.2009. a kehtinud seaduste kohaselt lahenesid taolised vaidlused sageli töötaja kasuks ainuüksi põhjusel, et tööandja oli eksinud distsiplinaarkaristuse määramise dokumendile kehtestatud vorminõuete vastu. Töötaja poolt toimepandud rikkumine oli teisejärguline ning selle raskus võis mõjutada üksnes väljamõistetava hüvitise suurust.
http://www.rmp.ee/toooigus/tls/10529

Koondamise kitsaskohad II

Koondamise kui töölepingu ülesütlemise ühe võimaluse rakendamisel tööandja poolt eksitakse sageli selle vastu, keda eelistada tööle jäämisel ja millest üldse lähtuda valikute tegemisel. Kui vana töölepinguseadus (TLS) nõudis, et tööandja eelistaks tööle jäämisel töötajaid, kellel on paremad tööalased näitajad, siis praegu kehtiv seadus sellist nõuet ei sätesta.
http://www.rmp.ee/toooigus/tls/10492

Kuidas sõlmida töölepingut välismaalasega?

Lisaks töölepingu seadusele (TLS), mis on peamine õigusakt, kus on määratud tööandja kohustused ja vastutus töösuhetes, tuleneb rida tööandja kohustusi ning nende rikkumisega seotud vastutus ka muudest õigusaktidest. Üheks selliseks aktiks on välismaalaste seadus.
http://www.sekretar.ee/default.aspx?publicationid=4a18d971-7f8a-4167-9b7...

Mida tohib värbaja tööotsijalt küsida?

Tööle värbamisel kandidaadi kohta huvi pakkuv taustainfo on tehnoloogia ja sotsiaalmeedia kiire arengu tõttu vaid paari hiirekliki kaugusel. Töölepingu seaduse kohaselt peab igasugune isikuandmete töötlemine toimuma aga kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2010/08/25/Mida_tohib_varbaja_tooots...

Koolituskokkulepe või tähtajaline tööleping?

Tööandjal on õigus tulevase töötajaga sõlmida koolituskokkulepe, kui tööandja panustab töötaja koolitamisse, selgitab advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN Äripäeva käsiraamatute foorumis.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=be6e7e15-1620-4f...

Puhkuse arvestamine kipub sel aastal puhta sassi minema

Aasta jagu kehtinud uus töölepinguseadus tõi muu hulgas kaasa muudatused puhkuste andmise korras. Lühidalt öeldes ei anta puhkust enam mitte tööaasta, vaid kalendriaasta eest. Üleminek tõi või toob osale töötajatele sel aastal kaasa pikema puhkuse kui tavaliselt, teised seevastu peavad tasaarvestuse huvides leppima lühema äraolekuga.
http://www.epl.ee/artikkel/581928