TLS

Puhkuse ajakava saab muuta ettenägematu hädavajaduse korral

Küsimus: tööandja on koostanud puhkuse ajakava vastavalt seaduse nõuetele, põhipuhkus on mulle seal ette nähtud juulis. Nüüd teatas tööandja, et ta ikka ei luba mind puhkusele, kuna üks teine töötaja soovib samal ajal puhata. Kas tööandja saab minu põhipuhkuse edasi lükata ja puhkuse ajakava ühepoolselt muuta?
..
Seega, kui tegemist ei ole ettenägematu hädavajadusega, ei saa tööandja puhkuste ajakavas märgitud töötaja põhipuhkuse aega muuta ja töötajal on õigus jääda puhkusele vastavalt puhkuste ajakavale.

Alaealise töötunnid

Renee Trisberg-i kommentaar Facebookis:

Kas lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal võib asuda tööle teise tööandja juurde?

kas lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal võib asuda tööle teise tööandja juurde?
Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ingrid Iter: Töölepingu seadusest ei tulene konkreetset keeldu asuda lapsehoolduspuhkuse ajal tööle teise tööandja juurde. http://tooelu.ee/et/uudised/927/nadala-kusimus-kas-lapsehoolduspuhkusel-...

Veelkord töötajate koondamisest

Kuigi analüütikud ja tööandjad räägivad vähenevatest töökätest, siis ometi võib vähemalt kord nädalas kuulda või lugeda sellest, et kusagil toimub taas koondamine. Sestap oleks paslik üle korrata, meelde tuletada ning tähelepanu juhtida asjaoludele, mida on oluline koondamise korral silmas pidada.
http://www.rmp.ee/toooigus/tls/veelkord-tootajate-koondamisest-2015-03-24

Tööaja summeeritud arvestus: miks, kuidas ja kellele

Tööaja summeerimine mingis ajavahemikus võimaldab tööandjal kasutada töötajate tööaega paindlikult: pikemad tööpäevad siis, kui tööd on rohkem, lühemad tööpäevad või vabad päevad siis, kui tööd on vähem. Selline paindlik tööaja korraldus nõuab aga erilist tööaja arvestuseviisi, mida nimetatakse tööaja summeeritud arvestuseks. Milliste probleemidega võivad töölepingu pooled kokku puutuda tööaja summeeritud arvestuse korral?
Leonid Siniavski Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist

Maksuameti kavandatav töötajate andmebaas läheb käiku tuleva juulist

Maksu ja tolliameti (MTA) plaanib tuleva aasta juulist käiku lasta töötajate registreerimise andmebaasi, kus ettevõtted peavad töötajad juba enne nende tööle asumist registreerima, vastavad seaduseelnõud esitatakse valitsusele juba sügisel.
Uues süsteemis peab tööandja isiku tööleasumisel ta koheselt registreerima kas veebikeskkonnas või MTA teenindusbüroos, lisaks on võimalik registreerimine lihtsustatud korras SMS-iga, millega kaasneb kohustus andmeid määratud aja jooksul veebikeskkonnas täiendada.

Kopli Arenduskeskuses on avatud tööõigusabi konsultatsioonipunkt

Kõiges, mis puudutab tööandja ja töötaja vahelisi suhteid, ka töövaidlusi, annavad esmaspäeviti kl 09- 11 ja kolmapäeviti kl 12- 16 Kopli ettevõtlusinkubaatori ruumides nõu METI personaliabi OÜ töötajad Tiit Kruusalu ja Merike Michelson, kelle erialane kogemus ulatub tagasi aastasse 1995.
http://www.tallinn.ee/est/Kopli-Arenduskeskuses-on-avatud-toooigusabi-ko...

Milliste põhimõtete alusel toimub ületunnitöö hüvitamine, kui ületunnitööd tehti riigipühal?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa.
.. Töötajale tuleb arvestada ühtede ja samade töötundide eest töötasu nii ületundide kui riigipühal töötatud tundide eest. Teisisõnu, meie näite puhul tuleb ületunnid, mida tehti riigipühal, tasustada samaaegselt kaks korda koefitsentidega vastavalt 1,5 ja seejärel 2. Teistsugust järeldust ülalmärgitud TLS sätetest pole võimalik teha. Jääb soovida, et kõik tööandjad seda mõistaksid ja praktikas sellega arvestaksid.

Puudega lapse vanemal õigus vabale päevale

Küsimus: Meil on tööl töötaja kellel on kaks puudega last. Kas tal on õigust saada lisapuhkepäevad kahe lapse eest, st. 2 tööpäeva kuus ja kas neid päevi on töötajal õigus võtta mitme kuu eest korraga?
http://www.sekretar.ee//default.aspx?publicationid=27351735-7872-40f1-a7...

Toimus online-intervjuu Eesti Arhivaaride Ühingu esimehe Margus Maistega

Margus Maiste vastas 26. jaanuaril raamatupidaja.ee lugejate küsimustele teemal, milliseid võimalusi loob ettevõtte dokumentide säilitamiseks uus arhiiviseadus. Kas digiarhiiv kaotab ettevõttes paberdokumendid?
... Kas uues seaduses on muudetud ka dokumentide säilitamisele tähtaegu ja loetelu? Kas võiksite tuua näiteid?
Arhiiviseadusega ei sätestata dokumentide säilitustähtaegu.Viimane oluline dokumentide säilitustähtaja muutmine toimus uue töölepingu seadusega (2009), millega vähendati tööandja kohustust töötajate andmete säilitamisel 50-lt aastalt 10-le aastale