remondifond

Kas korteriühistu remondifondi peab tasuma üürnik või üürileandja?

Vastab notar Oksana Bauer-Karle:
Kokkuvõtteks võib kirjeldatud olukorrale ja seadusele toetudes öelda, et üürnikul ei ole kohustust remondifondi eest tasuda. Seda kohustust ei ole tal isegi siis, kui ta on üürileandjaga selles eraldi kokku leppinud, nimetatud kokkulepe on tühine.
http://kodu.postimees.ee/4006285