puhkuse ajakava

Puhkuse ajakava saab muuta ettenägematu hädavajaduse korral

Küsimus: tööandja on koostanud puhkuse ajakava vastavalt seaduse nõuetele, põhipuhkus on mulle seal ette nähtud juulis. Nüüd teatas tööandja, et ta ikka ei luba mind puhkusele, kuna üks teine töötaja soovib samal ajal puhata. Kas tööandja saab minu põhipuhkuse edasi lükata ja puhkuse ajakava ühepoolselt muuta?
..
Seega, kui tegemist ei ole ettenägematu hädavajadusega, ei saa tööandja puhkuste ajakavas märgitud töötaja põhipuhkuse aega muuta ja töötajal on õigus jääda puhkusele vastavalt puhkuste ajakavale.

31. märts on puhkuste ajakava koostamise viimane tähtpäev

Puhkuste ajakava koostamist reguleerib töölepingu seaduse § 69.
Puhkuse ajakava koostatakse kalendriaasta kohta ning selle koostamisel on mõistlik arvestada töötajate soovidega, mis on ühildatavad tööandja ettevõtte huvidega. Puhkuse ajakava tuleb teha töötajale teatavaks aasta esimese kvartali jooksul ehk hiljemalt 31. märtsil.

http://www.rmp.ee/toooigus/tls/9502 (nähtav rmp.ee registreerunud kasutajale)