Otsing

Lang tervitab õiguskantsleri huvi erikoolide vastu

Lang tervitab õiguskantsleri huvi erikoolide vastu

E-äriregister teavitab juhatuse liikmeid tehtud muudatustest

E-äriregister teavitab juhatuse liikmeid tehtud muudatustest

Lang: Tallinna linnavalitsuse tegevus on vastuolus Riigikohtu otsusega

Lang: Tallinna linnavalitsuse tegevus on vastuolus Riigikohtu otsusega

Vanglates HIV nakkus ei levi

Vanglates HIV nakkus ei levi

rmp.ee

Allikas: 

Raamatupidamise seaduse muudatustest

Vaatamata muudatustele säilitatakse siiski senine põhimõte tegevusala andmete kogumiseks, st esitada tuleb kuni 10 suuremat tegevusala vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK), kuid andmed esitatakse registrit pidavale kohtule majandusaasta aruande eraldi lisana. Kuigi seaduse neli muudatuset jõustuvad 10.07.2008 kohalduvad nad aruandeperioodidele, mis algavad 2008. aasta 1. jaanuaril või hiljem (vt muudatus nr 3), et vältida kohustuse kehtestamist keset majandusaastat.

Maksu- ja Tolliametile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on 1. juulil

Maksu- ja Tolliamet ootab 1. juuliks 2007. majandusaasta aruannet mittetulundusühingutelt, usuliste ühenduste registrisse kantud juriidilistelt isikutelt ning Eestis püsivat tegevuskohta omavatelt mitteresidentidelt, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2007. Maksuhaldurile esitatav majandusaasta aruanne koostatakse ja esitatakse raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja mahus.

Täna on INF 10 esitamise tähtaeg

Maksu- ja Tolliamet palub klientidel tähele panna, et 1. juulil on ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamise deklaratsiooni (INF 10) esitamise tähtaeg. Deklaratsiooni on kohustatud esitama ametiühingute registrisse kantud isikud.

Täna on INF 9 esitamise tähtaeg

Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et 1. juulil on tähtaeg esitada 2007. aasta eest deklaratsioon INF 9 kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta.

Täna on füüsilise isiku tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg

Teisipäeval, 1. juulil on füüsilise isiku tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg. 1. juuliks peavad 2007. aasta tuludeklaratsioonide põhjal tulumaksu juurde tasuma 8566 isikut, kogusummas 61 miljonit krooni.Tänase päeva seisuga on kohustus täidetud 5308 isiku poolt. Maksu- ja Tolliamet ootab veel 3258 maksumaksjalt 35 miljoni krooni laekumist.
Kokku kuulub 2007. aasta tuludeklaratsioonide alusel juurde tasumisele üle 740 miljoni krooni tulumaksu.