Otsing

Maamaksu I osa 15. aprilliks

Maksuhaldur tuletab meelde, et homme, 15. aprillil on selle aasta maamaksu esimese osamakse tasumise tähtaeg. Maamaks tasutakse jooksva aasta kohta vähemalt 1/3 suuruste osadena veel 15. juuliks ja 15. oktoobriks.
http://www.emta.ee/?id=24059&tpl=1026

Taxonomy upgrade extras: 

Ilmus Õiguskeel 2008 – 2

http://www.just.ee/35364
SISUKORD
17. aprill 08
MÕISTED JA TERMINID
Vaike Murumets. Uus pärimisseadus: vastuvõtusüsteem vs loobumissüsteem – muinasajast tänapäeva
Merike Varusk. Maksejõuetus – mis see on?
Heino Siigur. Tööõiguse mõistetest
KEELEKARIDE KESKELT
Liina Kanger. Ekskurss seaduste keelekasutusse: sõnad ilmselt ja ilmselgelt
Uno Liivaku. Oma omastavaga, võõras võõrastavaga

http://www.just.ee/23345
Alates 2008. aastast hakkab ajakiri Õiguskeel ilmuma veebiväljaandena neli korda aastas. Veebiväljaanne on kõigile tasuta kättesaadav Justiitsministeeriumi kodulehel www.just.ee. Iga aasta lõpul antakse lisaks välja kogumik valitud artiklitest, mis ilmub paberkandjal ning mida on võimalik tellida kirjastusest Juura.
.... Liitu ajakirja "Õiguskeel" uue eksemplari ilmumisel automaatteavitusega:

Taxonomy upgrade extras: 

Laimamine

Selline lugu siis, et sugulastega väikene arusaamatus.

Onu naine süüdistab mind lihtsalt varguses, kuigi ise on mind 2 korda näinud ja ei tea minust midagi.
Kõik põhineb lihtsalt kadeduses ja alusetus süüdistamises.

Kas ma saan anda asjale ametliku käigu, et temapoolne laimamine lõpetada?

Taxonomy upgrade extras: 

Eesti Post vs Maksuamet

Kas see vaidlus on lõppenud või kaebas Maksuamet otsuse edasi?

http://www.lawin.ee/ee/uudis_layout.php?id=123
Maksuamet leidis läbiviidud revisjoni põhjal, et füüsilisest isikust ettevõtjatena vormistatud kirjakandjad töötavad tegelikult ettevõtte heaks tingimustel, mis vastavad töösuhete tunnustele ning et Eesti Post oleks pidanud tasuma kõik töösuhtega seotud maksud: pidama kinni tulumaksu, töötuskindlustuse ja pensionimaksed, samuti maksma töötasult sotsiaalmaksu.
Tallinna Halduskohus rahuldas eelmisel nädalal Eesti Posti kaebuse täielikult ning tühistas Põhja maksu- ja tollikeskuse vastava maksuotsuse. Sellest tulenevalt ei pea Eesti Post maksma üle 7 miljoni krooni suurust maksusummat ning võib kirjakandjaid edaspidigi töölepingu sõlmimise asemel FIEdena palgata.

Natura metsamaa omanikud saavad toetust

http://www.greengate.ee/index.php?page=4&id=897
Toetuse määr Natura 2000 võrgustikku kuuluva metsaala hektari kohta on piiranguvööndis või hoiualal 940, sihtkaitsevööndis 1720 krooni aastas. Taotlusi võtab vastu ja menetleb SA Erametsakeskus.
Taotluse esitamise tähtaeg on 2.–21. mai.

Petturid trügivad firmade juhatusse

http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ref=topread&ArticleID=fb8238cf-0c0d-4cf6...
Pinnale on kerkinud hulgaliselt juhtumeid, kuidas viimase kuu-poolteise jooksul on firma juhatuse liige pettuse teel talle enesele teadmata oma kohalt kõrvaldatud ja petturitega asendatud.

Juhatuse liikmeid saab vaadata Äriregistri teabesüsteemi abil.
https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py

Taxonomy upgrade extras: 

Õigus kohtulikule kaitsele

16.05.2008
Riigikohtu üldkogu tunnistas tänase otsusega põhiseadusevastaseks ja kehtetuks väärteomenetluse seadustiku sätte (§ 114 lg 1 p 2), mis ei võimaldanud omanikul kohtus vaidlustada sellise transpordivahendi konfiskeerimist, mida teine isik kasutas väärteo toimepanemiseks.
http://www.riigikohus.ee/?id=907

Kohtuotsus: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-88-07

Akrediteerimata haiglalaboritel puudub pädevus mõõta etanoolisisaldust veres

Täna, 8. mail otsustas Riigikohus tühistada maakohtu varasema otsuse väärteoasjas, milles jäeti kehtima Põhja Eesti Regionaalhaiglas (PERH) autot juhtinud isiku joobe tuvastamiseks võetud vereanalüüsi tulemused. Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus kaebajaga, et veres alkoholi sisalduse määramine võib toimuda üksnes Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt erialaselt pädevaks hinnatud laboratooriumites, milliste hulka PERH labor ei kuulu.
..
Eestis on veres etanoolisisalduse kindlaksmääramiseks akrediteeritud üksnes Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo Kohtukeemia ja –bioloogia Laboratoorium ja Tartu Ülikooli Kliinikumi SA Ühendlabor.
http://www.riigikohus.ee/?id=902

Taxonomy upgrade extras: 

Riigikohus: riik ei tohi karistusvõimu delegeerida

16.05.2008
Riigikohus tunnistas tänase otsusega põhiseaduse vastaseks ning kehtetuks ühistranspordiseaduse (§ 5411 lg 3) ning väärteomenetluse seaduse (§ 9 p 3 ja § 10 lg 5) sätted, mis lubavad riigile kuuluvat karistusfunktsiooni delegeerida edasi eraõiguslikele juriidilistele isikutele. Konkreetsemalt lubasid need seadusesätted eraettevõtetel väärteomenetluse korras karistada ühistranspordiseaduse rikkujaid.
http://www.riigikohus.ee/?id=906