Otsing

Arve ümardamine

Peenraha probleem (ümardamine). Tarbija ostab kaupa 20.05 kr eest ja maksab sularahas. Kuidas toimida? 5 sendiseid münte enam ei ole. Kas ümardan arvet 20 kroonini või 20.10 kr-ni?

Viiesendised on endiselt Eesti Vabariigis kehtiv rahaühik ning seega võib viiesendiste müntidega ka arveid tasuda.
Seoses viiesendiste emiteerimise lõpetamisega ning sellest tuleneva viiesendiste vähesusega käibes, on kauplejal lubatud vastavalt kaubandustegevuse seaduse § 9 lõikele 1 arveldamisel kauba või teenuse lõpphinda ümardada 10 sendiga täisarvuliselt jaguva summani:
1) ülespoole, kui enne ümardamist oleks kauba või teenuse lõpphind lõppenud viie või enama sendiga;
2) allapoole, kui enne ümardamist oleks kauba või teenuse lõpphind lõppenud vähem kui viie sendiga.

Seega võib kauba summas 20.05 kr ümardada summani 20.10 kr.

Allikas: http://www.tka.riik.ee/?id=1831

Taxonomy upgrade extras: 

Kaupluse müüja rinnasilt

Kas kaupluse müüja peab kandma rinnasilti, kus on kirjas tema nimi ja amet?

Vastavalt kaubandustegevuse seadusele (KTS) kaupleja on kohustatud tähistama end nimega ning kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik kauba või teenuse müügil kaupleja tegevuskohas peab kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega. Sellest tulenevalt on kaupluse müüjal nimesilt nõutav.

Ameti märkimist rinnasildil kehtiv seadusandlus ei reguleeri.
Allikas:
http://www.tka.riik.ee/?id=1828

Taxonomy upgrade extras: 

Õiguskomisjon algatab eelnõu pisivarguste kriminaliseerimiseks

http://www.riigikogu.ee/?id=49333
Õiguskomisjoni otsuse kohaselt algatatakse karistuseadustiku muutmise seaduse eenõu, milles KarS-i § 199 täiendamisega muudetakse kuriteoks süstemaatiline vargus.

Seadus: 
Paragrahv: 
Märksõnad: 

Menetlusse võeti eelnõu käibemaksuseaduse muutmiseks

http://www.riigikogu.ee/?id=49330
Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 24. märtsil algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (224 SE), millega soovitakse vähendada kõikide etenduste, teatri-, tsirkuse-, laada-, lõbustuspargi-, kontserdi-, muuseumi-, loomaaia-, kino-, näituse ja muude sarnaste kultuurisündmuste ja –rajatiste piletite käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Samuti soovitakse vähendada spordiürituste piletite ja spordirajatiste kasutamise käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le.

Seadus: 
Paragrahv: 
Märksõnad: 

Filmimine

http://www.reporter.ee/index.php/2008/03/24/25nooruke-autojuht-laks-tume...

Kas tohib filmida politsei poolt kinni peetud isikut ja avaldada seda?

Mõned kommentaarid reporter.ee-st
arvamus (25.03.2008 07:57 )
Eelmise lingi kohta, alt kolmas lõik.
Niisiis, paluks noormehele maksta kopsakas summa ilma tema nõusolekuta esitamise eest. Ja seda mitte avalik-õiguslikus televisioonis, vaid KOMMERTSLIKKU KASUMIT teenivas ettevõttes. Selle õhtu reklaamitulu, nii televisioonis, kui ka portaalis.
Ma ei näinud noormeest ropendamas, vaid ärritunult käitumas ja teie kohe Lintšite ta selle pärast. proovige ise rahulik olla, ma tulen teid filmima, kui te näituseks pangas omi rahaasju ajate? Suguhaiguste kiliinikus järjrkorras istute? See kah ju avalik koht, kabinetis on teil õigus privaatsusele.

Kommentaarid:
-S- (26.03.2008 10:11 )
Selles mõttes astusid muidugi reporteri tegijad ämbrisse, et bensiini jaam ei ole avalik koht vaid kuulub firmale, kes bensiini müüb ja seal filmimiseks tuleb omaniku nõusolek saada. Aga jorss sai ikkagi oma palga! HAHAHA

Arvamus (26.03.2008 04:11 )
Siin teile veel üks avalik koht.
Apteek. Noor neiu siseneb ja ma jõuan filmida, kuidas tema käekotti rändab METRONIDAZOL. Ravim mille näidustused tupeseen (võib juhtuda iga naisega) ehk siis ka trihhomonoos- suguhaiguse üks vorme.
Lükkan kaamera neiule näkku ja küsin, kumma puhul ta seda kasutab ja taevas hoidku, kui neiu ärritub, plaksti on videoklipp KASUMIT TEENIVAS ettevõttes üleval.
OK Las riputavad aga maksku oma reklaamtulude pealt!

Arvamus To Ei sa aru (26.03.2008 03:57 )
http://www.autor.ee/iframe.php?pagepath=est/parem/foto
Alt kolmas lõik. Edasi on ka viited põhiseadusele par, 19 ja 26, millest viimane väidab et kuriteo avastamise huvides võib filmida, aga ÜLESRIPUTAMISEST JA AVALIKUST ESITAMISEST ei ole halli haisugi, saati, et politsei sai oma tööga hakkama. Mille eest siis politsei palka saab, rahva arvamuse pealt?
Olen nõus politsei käitumisega, väidan ainult, et poiss oli piisavalt viisakas ja ainus viga oli ärritunud käitumine aga panete tähele ta ei öelnud väitluse käigus ainsatki T.RA ega V.TTU. Ta võitles oma olematute õiguste eest ja jäi kaotajaks ja see oligi tema palk.
Minu väide on et avalikus kohas võõrast isikut filmitut ikka üles riputada ei tohi, iseäranis KOMMERTSLIKKU KASUMIT teenivas ettevõttes, kes sellega oma reklaamitulusid suurendab.

ei saa aru! (26.03.2008 00:09 )
Kas te olete lollid või mängite lolli? Seda on korduvalt räägitud,et avalikus kohas filmimine on lubatud! Ja TO arvamus! Mul on selline tunne,et sa oled se sama lohk seal volkari roolis või ta suur sõber,et teda kaitsed! Kui ei filmi ja avalikuse ette ei too siis ei saagi teada mis EGOD siis eestis elavad! Ja veel se volkarijuht lihtsalt kartis,et ei sa läbi!

Peeter Järv (25.03.2008 12:25 )
..Kaameramees oli julge ainult seepärast et politsei oli kõrval, siis julgevad nad ükskõik kuhu ronida. Ivar Vigla võtab tööle ükskõik kelle, kes tahab inimesi häirida ja kellel puudub ajakirjanikuharidus ja kes kollaseks muutunud telesaates vaid publikumenu ja odavat populaarsust jahivad. Nii nagu näitas Tartu mnt.-l juhtunud lugu, kus kuke välimusega noormees kaameramehega läksid Öise Vahtkonna kogunemiskohta ja sellest aru ei saanud, et eramaal ja sealhulgas kaubanduspinnal ei ole õigus filmida ilma omaniku või omaniku esindaja loata ning õigusrikkuja on õigus välja saata. Selle peale petuhh arvas et jääb veel poodi sisse ja mängib lolli kes ei tea mida teeb.

Arvamus to Elanik (25.03.2008 12:19 )
..Avalikus kohas filmida võib jah kuriteo tuvastamiseks, ehedam näide on see 2,8 promilli. Küll on aga kaheldav selle kuskil avalikustamine. Ehk on andestatav see kui selle avalikustamise tulemusel avastatakse kuritegu aga edaspidisel menetluse käigul pole see enam ju vajalik?
Politsei oli juba selle noormehega menetlust alustanud, millise õigustusega see klipp eetrisse paisati? Kas politsei ei saanud juhtumi lahendamisega ise hakkama?

TO "TO ARVAMUS" (25.03.2008 11:20 )
Aga põhjenda siis vastupidist. Lükka mu seisukoht ümber.
Palud mul süveneda, aga süvene ise tõesta, et ma võin avalikus lasteaia sissekäigus lapsi filmida. Pangas filmida. Avalikult Eesti loto ees 9 miljoni võitjaid filmida, Hiiu dermaveneroloogia ooteruumis filmida.

Taxonomy upgrade extras: 

Riigikohus tühistas riigikogu juhtidele liisitud Audide hanke

http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=bd0a6ecc-b1c2-47b6-82ff-a9edaa...

Martin Männik Pohla & Hallmägi vandeadvokaat
31.03.2008
Riigikohus leidis 26. märtsil, et riigikogu kantselei mullu suvel AS Reval Autoga sõlmitud nelja Audi kasutusrendileping on tühine, kuna sellega rikuti riigihangete seadust.

..
Formaalsed nõuded muudavad hankelepingu tühiseks:
• Hankelepingut ei tohi sõlmida enne 14 päeva möödumist pakkumise edukaks tunnistamise kohta teate edastamisest.
• Keelatud on hankelepingut sõlmida ajal, mil riigihangete ameti vaidlustuskomisjon vaatab läbi neile saabunud vaidlustust.
• Tühine on hankeleping, mis sõlmitakse pärast hankemenetluse kehtetuks tunnistamise otsuse või riigihangete ameti vaidlustuskomisjoni ettekirjutuse tegemist.
• Tühine on hankeleping, mis on vastuolus vaidlustuskomisjoni otsusega.

Seadus: 

Maamaksu vaidlustamine

Kui suur % sissetulekust peaks olema maamaks, et kaebuse esitamisel võiks olla mingi võimalus rahuldatud saada. Kas sissetulekust 3% või rohkem võiks olla juba liiga koormav?

Maamaksuteate vaidlustamise kaebus ripub netis
www.DELFI.ee
8. aprill 2008
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18629477

Taxonomy upgrade extras: 

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatis

10 aprill on teatise esitamise tähtaeg

http://www.emta.ee/?id=21202
Alates 2007. aastast tuleb kõigil raieõiguse ja metsamaterjali müüjatel ning ostjatel esitada teatis kvartali jooksul müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile.
Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise peavad esitama kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on müünud või ostnud metsamaterjali või raieõigust.
Teatis esitatakse Maksu- ja Tolliametile müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Omavoli vs alusetult vabaduse võtmine

Kas keegi oskab seletada, miks prokurör antud juhul § 136 (vabaduse võtmine seadusliku aluseta) alusel süüdistust ei esitanud?

http://www.epl.ee/artikkel/425252
Poisid pakiruumis metsa viinud jõhkardeid ähvardab trahv
10. aprill 2008
Sel reedel kavatseb ringkonnaprokurör Luule Pello allkirjastada kokkuleppe meestega, kes viisid 12. jaanuaril omakohtu korras auto pakiruumis linna taha metsa kaks ulakat poisikest ja jätsid nad sinna.
Kui algul oli 13aastasi nuhelnud jõhkardite puhul jutuks isegi inimröövi paragrahv, siis hiljem kvalifitseeris prokurör asja omavoliks ja nõuab neile tõenäoliselt rahalist karistust või tingimisi vangistust, kirjutab Eesti Ekspress.

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12851240
§ 136. Vabaduse võtmine seadusliku aluseta
(1) Teiselt inimeselt seadusliku aluseta vabaduse võtmise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, - karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

§ 257. Omavoli
Oma tõelise või oletatava õiguse teostamise eest ebaseaduslikus korras, kui see on olnud seotud vägivalla, vara hävitamise või rikkumise või sellega ähvardamisega, isikult vabaduse võtmise, isiku vabaduse piiramise või sellega ähvardamisega, - karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

registreeringu õigsuse kinnitamine 15.aprilliks!

http://www.mkm.ee/index.php?id=321623
Ettevõtja peab kinnitama registreeringu õigsuse majandustegevuse registris hiljemalt 15.aprilliks!
04.04.2008
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tuletab meelde, et hiljemalt 15. aprilliks peab ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris (MTR).

Vastavalt Majandustegevuse registri seaduse §le 26 peab majandustegevuse registris registreeringut omav ettevõtja igal aastal alates 15. jaanuarist kuni 15. aprillini esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta.

Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei ole kinnitatud, peatatakse 1. mail! Ettevõtjal, kelle majandustegevuse registri registreering on peatatud, ei ole õigust vastaval tegevusalal enam tegutseda!