Detailplaneeringut ei pea naabritega kooskõlastama

Paljud kohalikud omavalitsused nõuavad planeeringute kooskõlastamist tehnovõrkude valdajatega, piirinaabritega ja maaomanikega, kelle kinnistul asub juurdepääsutee planeeritavale kinnistule. Selline nõue on vastuolus planeerimisseadusega, mille kohaselt kooskõlastatakse planeering ainult riigiasutustega. Ebaõige halduspraktika, mis on enamasti kantud planeeringu vaidlustamise hirmust, pole vajalik ja läheb vastuollu planeerimisõiguse olemusega, tekitades tarbetut aja- ja rahakulu nii planeeringu tellijale kui ka kohalikule omavalitsusele.
http://www.ap3.ee/blog/2013/4/28/detailplaneeringut-ei-pea-naabritega-ko...