Notari nõu: kas kinge või testament?

Kinge või testament? See on küsimus, mida notaribüroos kuuleb vist kõige sagedamini.
Milline on siis õige vastus ja kumb on parem? Esiteks ei tohi notar anda kliendile nõu, kumb on parem, vaid klient peab ikkagi ise otsustama. Kui ei suuda ise otsustada, võib ju ka kodustega nõu pidada – notar peab kliendile selgitama, mis on erinevad variandid ning millised on iga toiminguga kaasnevad tagajärjed. Otsuse teeb aga klient iseseisvalt.
Suurim erinevus kinkelepingu ja testamendi puhul on see, et kinkeleping jõustub kohe, kui osapooled on sellele alla kirjutanud.

http://www.tarbija24.ee/1229636/notari-nou-kas-kinge-voi-testament/

Seadus: 

Kommentaarid

MA TAHAN AVALDADA.
Südametu hüljatud lapse ema oli minu abikaasa bioloogiline ema ehk minu ämm ja nii ei jää teda mäletama.
Mina pole kade, aga minul on väga kurb mõtelda, et minu ämm ja poolvend ehk ämma noorem poeg ei austanud minu heasüdamega abikaasat ja meie last.
Minu ämm hülgas kuulmispuudega poja, kui minu abikaasa oli 2 aastane. Kurb,et niimoodi üks ema teha võib oma lapsele. See pole normaalne.Väga vähe emasid hülgab oma lihase lapse. Minu ämmaga polnud korras Tal oli vist psühhiline probleem.
Räägitakse, kui poeg on ema nägu, peaks õnnelik olema ,ka kui tütar on isa nägu ,on õnnelik. Loodus kingib. Aga miks minu abikaasa ei ole õnnelik, kui ta sarnaneb hüljatud poja ema näoga rohkem kui minu abikaasa poolvend ehk Tiina noorem poeg. Tähtis pole niivõrd sarnasus kui just saavutused elus. Kui emal olid psüühilised probleemid nagu ma kirjutasin, siis on minu abikaasa hingelised probleemid saanud emalt. Vanaisalt ja isalt on minu abikaasa pärinud OSAVAD KÄED ( kuldsed käed ), töökuse, tagasihoidlikkuse, pere hoidmise. See on igatahes suur kingitus, mida tasub teada ja hoida.
Noorem poolvend sai noorelt surnud ema käest 32 aastaselt ( sünd.1981 ) 100% kõik vara omale. Poolvend ja poolvenna naine on noored. Sain teada tänu nende sugulase käest ja nende sugulane rääkis mulle.et R.B. on laisk .tahab kõik saada ja müüb.et raha saada. Ma küsisin sugulase käest. kas R.B. on hea mees. ta vastas.et R.B naine A.B. on hullem.
Minu kuulmispuudega abikaasa jäi pärandist ilma. Pooleks oleks jah aus. On võimalik loobuda, kui ei soovi pärandi vastu võtta. Minu abikaasa oli sissekirjutatud sünnist kuni passi kätte saamiseni minu ämma vanemate Roberti ja Leida majas Tallinnas, Nõmmel. Tähe tänaval. Minu abikaasa käis 2-3 korda aastas emapoolse vanavanemate juures, kui vanavanemad olid puhkusel.
Pärast minu ämma surma, ma küsisin, kas minu abikaasa võib tulla meie juurest lahkunud oma vanaisa Roberti majja vaatama ja mälestama. Minu abikaasa poolvenna naine (1984) vastas uhkelt:** Nüüd on meie kodu, saaks meiega kohtuda mujal, mitte oma kodus.**

Kurb,et selliseid inimesi on olemas. Kus on inimlik mõistmine !!!
SEE ON TÕESTI SOLVAV,KURITEGU JA KOHUTAV.

Üks number mis mulle ei meeldi, miks taheti aprillis, 2013 minu ämma hooldekodusse panna, kui minu ämma noorem poeg sai ju tänu minu ämmalt kinnistu Tallinnas, Nõmmel omanikuks. Oleks minu abikaasa poolvend või ta naine vastanud mulle enne minu abikaasa bioloogilise ema surma, et pole probleemi jt. Oleksin minu abikaasa poolvenda rahule jätnud. On juba hilja. Mul on väga paha tunne, et minu abikaasa poolvend ja ta abikaasa käituvad minu kannatliku hea südamega abikaasaga pahatahtlikult. Mul on raske unustada.
Meid oleksid minu abikaasa poolvend ja ta naine lausa jalge alla tallanud.
Ma võin teha nagu ma ise õigeks pean. Aga väike õppetund kulub neile ära.

Minu lugu ei ole peast välja mõeldud vaid elust enesest.

LUGU HÜLJATUD POJAST JA POOLVENNAST:

-Jaanuaris, 2013 minu ämm juba on voodihaige ja jõuetu. Oli käinud hooldushaiglas.

-Märtsis, 2013 hüljatud poja ema kinkis kinnistu nooremale pojale ehk minu abikaasa poolvennale.
Meie ei näinud, mida nad tegid omavahel. See on võimalik. Minu ämm on nooremale pojale ja ka noorema poja naisele tõesti kerge saak.

-Aprillis, 2013 taheti minu abikaasa käest minu ämma eest hooldekodus hooldekulud maksta. Taheti minu ämma hooldekodusse panna. Küsisin juristilt . Selgus, et hüljatud poja ehk minu abikaasa kasuema eest ei pea hoolitsema, Minu abikaasa bioloogiline ema T.B. eest hoolitsemine on kehtiv.
Andsin Tallinna Nõmme LOVele avalduse, koosolekul arutati, õnneks minu abikaasa sai ema T.B hooldekulude maksust vabaks, sest meie oleme puuetega inimesed ja meil on 2 alaealist last.

-Mai lõpus, 2013 saime alles teada . Palusin Tallinna Nõmme LOVele minu abikaasa poolvenna e-maili aadressi ja soovisin teada, kus asub minu ämm hooldekodu. Tallinna Nõmme LOVe sotsiaaltöötaja vastas, et ei anna minu ämma noorema poja nõusolekuta aadressi , Nõmme Linna Omavalitsus küsis, kas võib anda mu e-maili aadressi minu abikaasa poolvennale,lubasin ja Nõmme Linna Omavalitsuse töötaja edastas minu abikaasa poolvennale minu e-maili aadressi, ootasin alates juuni algusest kuni hüljatud lapse ema ehk minu ämma surmani mu abikaasa poolvenna kirja, millal me võime vaatama minna haiget ämma hooldekodus. Oleme solvunud, et meie eest hoiti seda saladuses, aga hooldekodu tasu taheti küll minu abikaasa käest.

-Juuni algusest-septembrini 2013 minu abikaasa poolvend või poolvenna naine ei kirjutanud mulle kirja. Me ei teadnud, mida ja kas nad tegid minu ämmale halba. Saime alles esimene kord oktoobris 2013 mu abikaasa poolvenna naiselt e-kirja kätte..

-Augustis, 2013 minu ämm suri . Meid pole kutsutud matusele. Minu abikaasa poolvenna naine helistas augusti keskel minu emale ebameeldivalt tigeda häälega, et oli kirjutanud pärast minu abikaasa ema surma mulle kirja,et kutsuda matusele, sest minu abikaasa on Tiina poeg.Vist ta valetab. Palusin minu emal öelda, et minu abikaasa poolvenna naine kirjutaks mulle e-maili, pole probleemi. Ootasin, lõpuks sain alles oktoobris,2013 tema kirja kätte. Palusin mu abikaasa poolvenna naisel edastada uuesti 5 või 6 augustil 2013 väidetavalt meile saadetud e-kirja ,kust teatas minu abikaasa lihane ema surma kohta. Selgus, et mu abikaasa poolvenna naine ei ole aus naine ja ei vastanud midagi.

Novembris, 2013 minu abikaasa sai (3 kuud peale minu ämma surma ) Swedbankist ema võla pärast tähitult kirja kätte. Minu abikaasa peab maksma Swedbankile, see pole õige.
Minu ämm tegi testamendi noorema poja ehk minu abikaasa poolvenna nimele, ainupärijale oktoobris 2011 ja pärast jälle raskelt haigena tegi noorema poja nimele kinkelepingu kinnisvara kohta märtsis 2013, Minu ämm oli juba jõuetu ja voodihaige al.jaanuarist,2013 aga miks Tallinna Nõmme LOVe töötaja kaudu hooldekodu raha taheti minu abikaasalt alates aprillist ja nüüd minu abikaasa emal võlg Swedbankile ja jälle peaks minu abikaasa nagu maksma. Õnneks sai minu abikaasa selle maksust vabaks. Selles minu abikaasa sai õiguse kätte. Ise asi on see, et püüti minu abikaasat lõksu saada ja kasuahnelt ära kasutada. Nüüd kui ema surnud polnud enam mingit vara pärida aga olid ema suured võlad, Poolvend oleks teinud testamendijärgsest pärimisest loobumise notaris. Minu abikaasa oleks ema võlad ära maksta. Õnneks läks mööda. Selgus, et poolvend on testamendijärgse pärijana pärandi vastu võtnud, järelikult ka kõik hüljatud poja ema kohustused on talle nooremale pojale üle läinud ning nende tasumist peab jätkama vaid tema ehk hüljatud vanema poja ema noorem poeg. Seega minu abikaasa ehk hüljatud vanem poeg ei pea kohustusi täitma.

http://buduaar.ee/Foorum/Forum/topic/354961&lk=0

Minu abikaasal ehk hüljatud pojal oleks õigus nõuda sundosa PärS § 104 lg 1 alusel, kuid seda juhul kui minu abikaasa ema ei ole minu abikaasat ehk hüljatud poega jätnud selgesõnaliselt testamendist välja, tuues ka vastava põhjenduse. Sundosast ilmajätmist reguleerib PärS § 108, mille lg-s 1 on välja toodud ka põhjused, mille alusel on võimalik sundosa pärima õigustatud isikut jätta ilma sundosast. Nendeks on: (sundosa õigustatud isik) on pärandaja, tema abikaasa või pärandaja alaneja või üleneja sugulase või muu pärandajale eriliselt lähedase isiku vastu toime pannud KURITEO või on tahtlikult ja oluliselt rikkunud oma seadusest tulenevat pärandaja ülalpidamise kohustust.

Poolvend naisega ei vabandanud meie ees ,miks ta ei vastanud alates juunist kuni septembrini 2013 enne ämma surma. Nad vabandagu minu eest ja saatku mullegi oma vabandused, siis on mõtet kirjavahetus kustutada-talletada. Kui poolvend või ta naine vabandab meie ees, siis saame sõbralikult ja rahulikult edasi elada.

Kirjutas sellest loost hüljatud poja naine