Kas ja kuidas võib eraettevõtja salvestada telefonikõnesid?

Märtsikuises Äripäeva “Käsiraamatu autor annab nõu” rubriigis kirjutas “IT juhtimise käsiraamatu” kaasautor Ave Piik:

“Isikut tuvastada võimaldavad kõnesalvestised on seaduse kohaselt isikuandmed. Seepärast peab ettevõtja telefonikõnede salvestamisel järgima kõiki seadusest tulenevaid isikuandmete töötlemise nõudeid.

Kõne võib salvestada vaid konkreetse, varem kindlaks määratud eesmärgi saavutamiseks. Mida täpsem ja selgem on eesmärk, seda väiksem on tõenäosus, et salvestamist peetakse ebaseaduslikuks. Vältida tuleb üldsõnalisi eesmärke. Mõistagi peavad eesmärgid olema õiguspärased.

Määratud eesmärgi saavutamiseks võib kõnesid siiski salvestada juhul, kui muude vahenditega pole võimalik seda teha. Näiteks kui eesmärk on fikseerida kliendi kaebus ja säilitada see kauba või teenuse puuduse kiireks kõrvaldamiseks, tuleks hinnata, kas sama eesmärki ei ole mõistlike jõupingutustega võimalik saavutada kõne kohta kirjalikke märkmeid tehes.
http://borenius.ee/2013/03/telefonikonede-salvestamine/

Seadus: 
Märksõnad: