Skanska pääses poole miljoni euro maksmisest maksuametile

Riigikohtu 14. mai 2012 otsusega lõppenud Maksu- ja Tolliameti ja Skanska EMV AS vahel toimunud maksuvaidlust kommenteeris 17. mail juriidilise osakonna juhataja asetäitja Kaupo Kruusvee. Skanskat esindasid maksuvaidluses MTA-ga Ants Karu ja Karl Kask advokaadibüroost Lextal.Täna anname sõna vastaspoole esindajale.
21. oktoobril 2008 teavitas Skanska MTA peakontorit, et on Meeliku ehitusobjekti peatöövõtjana teostanud ekslikult väljamakseid oma alltöövõtjatele, kes ehitusobjektil tegelikult töid ei teostanud ning on saanud seetõttu suure varalise kahju summas ca 31 miljonit krooni.
..Ehitusettevõtte vara vastu toime pandud kuritegu seisnes selles, et Skanska projektijuht Mihkel Kuld fabritseeris fiktiivsed ehituslepingud ja arved. Allkirjastades arveid koos teiste kuriteoosalistega, suunas ta fiktiivsed arved tasumisele.
.. Ehitusettevõtte vastuväidetest hoolimata määras MTA kontrolli lõppedes Skanskale tasumiseks maksu summalt, milles firma oli kandnud varalist kahju. Mõistetavalt ei saanud Skanska sellise ebaõiglase lahendusega nõustuda ning oli sunnitud pöörduma oma õiguste kaitseks kohtusse.
MTA üks peamisi positsioone halduskohtus seisnes Skanska vastase kuriteo toime pannud projektijuhi teadmise ja tegude omistamises vahetult Skanska´le. MTA ei pööranud siiski tähelepanu tõsiasjale, et kannatanu ja kurjategija ei saa olla üks ja sama isik.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2012/5/23/skanska_paases_poole_miljo...

Seadus: