Kuidas asutada osaühing sissemakset tegemata?

Möödunud aasta algusest kehtiv äriseadustiku täiendus, mis lubab asutada osaühingu ka ilma sissemakset teostamata, on alustavate ettevõtjate hulgas osutunud populaarseks.
Tihti unustatakse, et kuni sissemakse teostamiseni kaasnevad sel viisil asutatud osaühingus mitmed olulised piirangud.
Asutajaks vaid füüsiline isik ja osakapital kuni 25 000 EUR.
Seadus ei sätesta mingit ajalist lõpptähtaega, milleks osakapital sisse tuleb maksta.
Kuni osakapitali täieliku tasumiseni ei tohi dividende maksta.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2012/2/23/kuidas_asutada_osauhing_si...

Seadus: 
Paragrahv: 
Märksõnad: