Konkurentsiõiguse piirangud ettevõtjate omavahelisel suhtlemisel

Üha enam ettevõtjaid on hakanud konkurentsiõiguse piirangutest lähtudes analüüsima, millist informatsiooni võivad konkurendid vahetada ja kas see on üldse lubatud? Veelgi enam, juhul, kui konkurendiga ei tohi infot vahetada, kas võiks siis kliendilt või koostööpartnerilt küsida teavet konkurendi kohta? Teemat analüüsivad Boreniuse büroo advokaadid Kätlin Kiudsoo ja Marti Hääl.
http://www.e24.ee/722240/konkurentsioiguse-piirangud-ettevotjate-omavahe...

Seadus: