Kas saab vabaneda koormavast kohustuse täitmise nõudest?

Lepingu sõlmimisega tekib poolte vahel võlasuhe, kus mõlemad peavad täitma lepinguga kokkulepitud kindla sisuga kohustuse. Reeglina tuleb ühel poolel tasuda hind ehk täita oma kohustus rahalise maksega, teine pool peab tegema aga mingi kindla sisuga soorituse, mis ei seisne raha maksmises. Probleeme esineb praktikas mõlema kohustuse korrektse täitmisega.
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=24cec919-a38b-40a4-b31c-978cc...

Seadus: 
Paragrahv: