Riigikohus selgitas kaebeõigust objektide looduskaitse alla võtmata jätmise otsuse vaidlustamisel

Riigikohus tegi 12. jaanuaril 2012. a otsuse kohtuasjas nr 3-3-1-68-11 objektide looduskaitse alla võtmise kohta, milles selgitas objektide kaitse alla võtmise menetluse põhimõtteid ning objektide kaitse alla võtmata jätmise otsuse vaidlustamise osas kaebeõigust. Kohus leidis, et kinnisasja omanik ei saa nõuda üksnes omandiõigusele tuginedes naaberkinnistu kaitse alla võtmist hoiualana, kuna loodusobjektid võetakse kaitse alla vaid avalike huvide tõttu.
http://k6k.ee/uudiskiri/2012/veebruar/rk-3-3-1-68-11

Seadus: