Kas majanduskriis annab võimaluse kergendada lepingulisi kohustusi?

Kuuleme pidevalt jutte uuest lähenevast majanduskriisist, mis tõotab tulla hullem kui eelmine. Ettevõtete juhid murravad pead, kas sõlmida pikaajalisi lepinguid. Kui sõlmida, siis millistel tingimustel?
Kardetakse, et majanduskriis pöörab tornaado kombel kõik pahupidi ja selle tulemusel muutub lepingupoolte kohustuste vahekord drastiliselt.
Kuidas käituda olukorras, kus juba sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste vahekord on muutunud selliselt, et ühel poolel tuleb maksta kõrget hinda pea väärtusetu asja eest?
http://www.raamatupidaja.ee/article/2012/1/26/kas_majanduskriis_annab_vo...

Seadus: 
Paragrahv: