E-äriregister hakkas ettevõtete registrikaarte väljastama ka ingliskeelsena

Jaanuari algusest alates on võimalik e-äriregistrist vaadata ning välja trükkida ettevõtte registrikaarti inglise keelde tõlgituna, mis aitab ettevõtjal hoida kokku nii aega kui raha, mis varem kulus väljatrüki tõlkimisele ja kinnitamisele.
..
Ettevõtja ingliskeelne registrikaart tõlgitakse keskkonna poolt automaatselt, seetõttu võib mõningatel juhtudel kaart sisaldada ka tõlkimata tekstiosi (nt tekstid, mis puudutavad ühinemist, jagunemist või esindusõiguse erisusi), mis kuvatakse ka edaspidi eesti keeles. Juhul kui ingliskeelne registrikaart sisaldab tõlkimata tekstiridu, teavitatakse sellest kasutajat registrikaardi avamisel kaardi päises ning soovitatakse vajadusel pöörduda teksti tõlkimiseks vandetõlgi poole.
http://www.just.ee/56235

Seadus: