Toimus online-intervjuu Eesti Arhivaaride Ühingu esimehe Margus Maistega

Margus Maiste vastas 26. jaanuaril raamatupidaja.ee lugejate küsimustele teemal, milliseid võimalusi loob ettevõtte dokumentide säilitamiseks uus arhiiviseadus. Kas digiarhiiv kaotab ettevõttes paberdokumendid?
... Kas uues seaduses on muudetud ka dokumentide säilitamisele tähtaegu ja loetelu? Kas võiksite tuua näiteid?
Arhiiviseadusega ei sätestata dokumentide säilitustähtaegu.Viimane oluline dokumentide säilitustähtaja muutmine toimus uue töölepingu seadusega (2009), millega vähendati tööandja kohustust töötajate andmete säilitamisel 50-lt aastalt 10-le aastale
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=23916dd9-d60a-4e0b-aeb5-14c63...

Seadus: 
Märksõnad: