Netovara miinuses ja pankrotiavaldus esitamata – kas vangi minek?

Karistusseadustiku kohaselt karistatakse seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise eest rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Kuid mis ajahetkel täpselt tekib juhatuse liikmel kohustus äriühingu pankrotiavaldus esitada – ehk millal on ühing püsivalt maksejõuetu? Antud küsimusele aitab vastust leida Riigikohtu 28. oktoobri 2011. a lahend, milles on eeltoodud karistuse kohaldamise eeldusi põhjalikult analüüsitud.
http://blog.hedman.ee/2011/12/netovara-miinuses-ja-pankrotiavaldus-esita...

Seadus: