Tea rohkem - käendus- ja garantiilepingud

Käendus ja garantii on tsiviilkäibes tunnustatud rahaliste kohustuste tagamise liigid, mille ühiseks üldiseks tunnuseks on, et võlgniku kohustuse täitmise eest vastutab lisaks kohustatud isikule ka keegi kolmas isik.
Praktikas esineb vigu käendus- ja garantiilepingute sõlmimisel. Vead lepingus võivad omakorda kaasa tuua mitmeid negatiivseid tagajärgi nii tagatise andjale kui ka võlausaldajale. Käesoleva artikli eesmärk on selgitada käendus ja garantii tähendust ning juhtida tähelepanu mõningatele aspektidele nimetatud lepingute sõlmimisel.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2012/1/10/tea_rohkem_kaendus_ja_gara...

Seadus: 
Märksõnad: