2011. aasta rahva ja eluruumide loendus

011. aastal toimub Eestis üheteistkümnendat korda rahva ja eluruumide loendus. Selle käigus loetakse üle kõik Eesti püsielanikud ja eluruumid. Rahvaloendus on ainus uuring, mis annab põhjaliku statistika selle kohta, kui palju on Eestis elanikke, millistes piirkondades ja tingimustes me elame ning millised me oleme. Need teadmised on Eesti tuleviku kavandamise jaoks üliolulised.
Rahvaloendus kestab kokku kolm kuud ning see toimub kahes osas:
esimese kuu jooksul (31. detsember 2011– 31. jaanuar 2012) saab rahvaloendusel osaleda interneti teel, täites küsimustiku enda, oma leibkonna ja eluruumi kohta spetsiaalses e-loenduse keskkonnas.
Neid, kes e-loendusel ühel või teisel põhjusel ei saa osaleda, külastab ajavahemikus 16. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendaja.
http://www.stat.ee/rel2011