Karistusregister muutub uuest aastast avalikuks

Uuest aastast tuuakse karistusregister siseministeeriumi juurest justiitsministeeriumi valitsusalasse ning muudetakse avalikuks.
Justiitsminister Kristen Michali sõnul on jõustunud kohtulahendid täna seaduse kohaselt avalikud, mistõttu puudub mõistlik põhjendus nende samade otsuste andmetele juurdepääsu piiramiseks karistusregistris.
...Minister rõhutas samas, et mitte kogu karistusregistri info ei muutu piiramatult avalikuks ja andmed alaealiste kohta, arhiiviandmed ning väärteokaristused, mis on väiksemad kui 200 eurot, on endiselt juurdepääsupiiranguga.
...Teise inimese kohta saab päringut esitada vaid siis, kui on teada inimese täielik nimi ning isikukood. Sellise päringu esitamine on tasuline – läbi avaliku e-toimiku süsteemi saab ühe päringu hinnaks kuni 4 eurot.
... Tööandjad, kes on kohustatud kontrollima töövõtjate tausta karistusregistrist, saavad esitada päringu e-toimiku vahendusel http://www.e-toimik.ee/ .
Selleks, et tööandjal oleks võimalik antud päringut tasuta teha, peab töövõtja e-toimiku süsteemis volitama tööandja esindajat (näiteks personalitöötajat) tema kohta päringut tegema. Volitus võimaldab tööandjal saada töövõtja kohta rohkem andmeid kui tasulise päringuga.
http://www.just.ee/56037

Seadus: 
Märksõnad: