Põhjendamatu hagi – nõua menetluskulude tagatist!

Eeldatavate menetluskulude katteks määratav tagatis on üks kostja õiguste kaitseks kehtestatud võimalus - vahend kindlustamaks, et põhjendamatu hagiga tekitatud menetluskulud hüvitatud saaksid.
Hagimenetluse kulud kannab üldjuhul pool, kelle kahjuks otsus tehti. Kohus märgib menetlust lõpetavas lahendis kulude jaotuse menetlusosaliste vahel ning seda ka siis, kui pooled seda ise taotlenud ei ole. Menetluskulude rahaliseks kindlaksmääramiseks on ette nähtud eraldi menetlus peale n-ö põhimenetluse lõppu ning tegelikkuses võtab kulude reaalse hüvitamiseni määruseni jõudmine ebamõistlikult pika aja.
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=dcfa0bd9-e626-4846-836c-f7fdb...

Seadus: 
Paragrahv: