Uuest aastast kaob majutuskulude tulumaksuvabastuse piirmäär

Oktoobri alguses kiitis Vabariigi Valitsus heaks Rahandusministeeriumi ette valmistatud seadusemuudatused, millega kaotatakse seni kehtinud piirmäärad majutuskuludele ja neid ületava osa maksustamine erisoodustuse tulumaksu ja sotsiaalmaksuga.
Hetkel on riigisisese lähetuse korral majutuskulu maksuvaba piirmäär 77 eurot ning välislähetuse korral 128 eurot päevas. Arvestades seda, kui kaua on need piirmäärad olnud muutumatud ning lisades siia võimetuse erandjuhtudel kirjapandud reeglist erisusi teha, tõi olemasolev regulatsioon üha sagedamini kaasa olukorra, kus täiesti põhjendatud kulutustelt, mis ei olnud ka iseloomult erisoodustus, pidi ettevõtja maksma tulu- ja sotsiaalmaksu.
http://borenius.ee/2011/12/majutuskulude-tulumaksuvabastuse-piirmaar/

Seadus: 
Paragrahv: