Jõustub uus Halduskohtumenetluse seadustik

01.01.2012 jõustub uus halduskohtumenetluse seadustik (HKMS). Seaduse kõige suuremaks muudatuseks saab pidada üldviite puudumist tsiviilkohtumenetluse seadustikule (TsMS), vaid HKMS sisaldab kogu halduskohtumenetluse regulatsiooni ning seadus sisaldab üksnes konkreetseid viiteid TsMS teatud sätetele. Eeltoodu tulemusel on seadus mahukas ning sisaldab spetsiifilisi regulatsioone, mille eesmärgiks on õigusselgus, õiguskaitse efektiivsus ning menetlusökonoomika.
http://borenius.ee/2011/12/halduskohtumenetluse-seadustik-2012/

Seadus: