Veelkord lepingust taganemisest

Lepingut sõlmides on poolte tahe ja mõtted suunatud arusaadavalt tulemusele, mida kumbi pool saavutab lepingu nõuetekohase täitmise korral. Siiski tasub enne „käte löömist“ rahulikult läbi mõelda ka negatiivne stsenaarium juhuks, kui mistahes põhjusel ei õnnestu lepinguga kokkulepitud tulemust osaliselt või täielikult saavutada. Hiljutine kohtulahend (3-2-1-104-11) juhib taaskord tähelepanu sellele, kui oluline on lepingus täpsustada lepingu lõpetamise tingimusi ning aluseid, millal võib lugeda poolt huvi kaotanuks lepingu täitmise vastu.
http://ee.triniti.ee/archives/2520

Seadus: 
Paragrahv: 
Märksõnad: