Kuidas kaitsta ennast pahatahtliku võlausaldaja eest laenu tagastamisel

Kehtiva õiguse kohaselt on laenusaajal kohustus tõendada, et ta on võlausaldajale laenu tagasi maksnud. Praktikas aga ei ole võõras olukord, kus võlgnik tagastab laenu sularahas ning laenu tagasi maksmise kohta võlausaldajale ei jää maha ainsatki märki.
Eelkirjeldatud olukord annab pahatahtlikule võlausaldajale võimaluse väita, et laenusaaja kohustus on jätkuvalt täitmata ning nõuda alusetult laenusumma mitmekordset tagastamist. Pahatahtliku laenuandja vastu saab võlgnik ennast aga kaitsta.
http://www.roedl.com/ee/et/press/pressiartiklid/2011/kuidas_kaitsta_enna...

Seadus: 
Paragrahv: