Lapsega suhtlemiskorra määramisest, ainuhooldusõigusest ja otsustusõigusest lapse elukoha määramisel

Perekonnaõigus on üks keerulisemaid õigusvaldkondi just põhjusel, et see omab otsest puutumust mitte ainult õigusega, vaid ka psühholoogiaga. Pere lagunemisel on paraku vaja tegeleda lisaks emotsionaalsele poolele ka elu edaspidise korralduse, vara jagamise ja muude eluliste küsimustega. Selles emotsionaalses segaduses, mille tihtipeale lahkuminek kaasa toob, on oluline arvestada ka kõige väiksemate ja kaitsetumate huvidega. Lapsele peab olema tagatud ka lahkuminekul turvaline keskkond, võimalikult stabiilne igapäevarutiin ning kindlus, et ei ema ega isa tema elust pere lagunemise tagajärjel ei kao. Suhtlemiskord on selle sideme säilitamiseks üks põhilisemaid aspekte. On oluline rõhutada, et lapsega suhtlemise korra määramisel ja ka teatud küsimuste osas otsustusõiguse määramisel ühele vanemale on aluseks lapse huvid ja see, mis on lapsele kõige parem. Ka kohus lähtub sellest perekonnaseaduse alusprintsiibist.
http://www.apilv.ee/lapsega-suhtlemiskorra-maaramisest-ainuhooldusoiguse...

Seadus: 
Paragrahv: