Rikutud kohustuse eesmärgi tähtsus kahju hüvitamise nõude esitamisel

Kahju hüvitamise nõude üldised alused on laialdaselt tuntud. Keskse tähendusega on, et kantud kahju oleks kahju tekitaja teo põhjuslik tagajärg. Ehkki vastavast üldistusest piisab lihtsate kaasuste lahendamiseks, on kahju hüvitamise õigus oluliselt keerulisem ja komplekssem. Käesolev artikkel käsitleb nõuet arvestada kahju hüvitamisel rikutud kohustuse eesmärki.
http://www.apilv.ee/rikutud-kohustuse-eesmargi-tahtsus-kahju-huvitamise-...

Seadus: 
Märksõnad: