Usalduse kuritarvitamine kui äriühingu juhtorgani liikme kriminaalõiguslik vastutus

15. märtsil 2007. a jõustati karistusseadustikus (edaspidi KarS) eraldi usalduse kuritarvitamise koosseis (KarS § 217.2), mis pidi asendama senist KarS §-i 289 (ametiseisundi kuritarvitamine). Sellest peale räägitakse igapäevases äripraktikas üha enam äriühingu juhtorgani liikmete poolt usalduse kuritarvitamisest ja osanike ning aktsionäride huvide kaitsest. Samas puudub firmaomanikel tihtipeale ühene arusaam, milles seisneb usalduse kuritarvitamine ja mida selle raames kriminaalõiguslikult kaitstakse. Teisisõnu, millal saame rääkida, et äriühingu juhatuse või nõukogu liige on kuritarvitanud osanike usaldust ja alust on rääkida kuriteo toimepanemisest. Käesoleva artikli raames antaksegi selle teema lühiülevaade.
http://www.apilv.ee/usalduse-kuritarvitamine-kui-ariuhingu-juhtorgani-li...

Seadus: 
Paragrahv: