Veelkord osanike poolt otsuste võtmisest – juhatuse liikmete valimine osanike koosolekut kokku kutsumata

Juhul kui isikud otsustavad asuda tegutsema ühise eesmärgi nimel ja asutavad ühiseks äritegevuseks osaühingu, on sageli pooltevahelise kokkuleppe sisuks ka kokkulepe, et osanike tasandil võetakse otsuseid vastu konsensuse alusel. Näiteks kui ühele osanikule kuulub 70% osakapitalist ning teisele 30%, võivad osanikud omavahel kokku leppida, et kõik osanike otsused vajavad vähemalt 100% osanike poolthääli.
http://ee.triniti.ee/archives/2490

Seadus: