Konkurentsieelis või varjatud kasumijaotus

Eesti ettevõtjate leidlikkus kasumi ja vaba raha äriühingute vahel suunamise võimaluste otsimisel on tähelepanuväärne. Eesti tulumaksusüsteem lubab kasumit maksuvabalt teenida, hoida ja edasi investeerida, kuid seda ühe äriühingu piires.
Viimaste aastate üldine majanduslik olukord ja ebakindlus on toonud kaasa suurenenud vajaduse erinevate ärisuundade riskide maandamiseks ja sellest tingitult on väga palju hakatud looma projektipõhiseid ettevõtteid. Õnneks on koos areneva leidlikkusega suurenenud ka teadlikkus sellest, et seotud isikute vaheliste tehingute maksustamise küsimused on olulised ja aktuaalsed: enam ei peeta seda eranditult suurte rahvusvaheliste kontsernide maksuprobleemiks.
http://www.rmp.ee/ettevotlus/kasulik/12509

Seadus: