Üürilepingu lõpetamine

Selline küsimus, et kui üürileping on tehtud 4 kuu peale ja kui leping läbi hakkab saama, siis kas üürnik peab omanikule 1 kuu ette teatama, et ta välja kolib? Teatasin omanikule 1 nädal ette, et kuna leping saab läbi siis kolin välja. Omanik ise ei avaldanud ka soovi lepingut pikendada. Nüüd omanik ei anna tagatisraha tagasi kuna väidab, et ei teatanud 1 kuu ette, et ära kolin.Aga milleks ette teatada kui leping läbi saab. Ma saan aru, et kui leping on aastaks tehtud ja poole aasta pealt tahan välja kolida, et siis kuu aega teatan ette.
Oleks hädasti vaja teada, kuidas selle asjaga on.

Aiäh

Kommentaarid

Alla kahe aastase tāhtajaga ūūrileping lōpeb tāhtaja saabumisega, seaduse jārgi etteteatamine ei ole vajalik.

Vōlaōigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=961235&searchCurrent

§ 309. Üürilepingu kestus

(1) Tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Tähtajatu üürilepingu võivad nii üürnik kui üürileandja käesolevas peatükis sätestatut järgides üles öelda.

(2) Üürilepingust taganemine on lubatud ainult käesolevas peatükis sätestatud juhtudel.

(3) Kokkulepe, mille kohaselt eluruumi üürileandjal on õigus tähtajatu üürileping üles öelda muul kui käesolevas seaduses nimetatud alusel, on tühine.

(4) Kui eluruumi üürileping on sõlmitud äramuutva tingimusega, loetakse, et tingimuse saabumisega muutub üürileping tähtajatuks. Tingimuse saabumisel võib üürileandja lepingu käesoleva seaduse §-s 312 sätestatud tähtaega järgides üles öelda.

§ 310. Tähtajalise üürilepingu pikenemine

(1) Kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Avaldamise tähtaeg hakkab üürniku jaoks kulgema üürilepingu tähtaja möödumisest, üürileandja jaoks aga ajast, mil ta sai teada, et üürnik jätkab asja kasutamist.

(2) Kui vähemalt kaheks aastaks sõlmitud eluruumi üürilepingu puhul kumbki lepingupool ei teata vähemalt kaks kuud enne tähtaja möödumist, et ta ei soovi lepingu pikenemist, muutub üürileping tähtaja möödumisel tähtajatuks.

Kui üürileping on tähtajatu.
Haldaja on võtnud ühe kuu raha tagatisrahaks
ja 2 kuud ette.
Makstud on kolm kuud (1 kuu tagatisraha, jooksev kuu, 1 kuu ette)
Avaldus kirjutatud 1.05.10
Lepingu lõpetamine 03.08.10
Kas haldajal on õigus sii agusti kolme päeva eest küsida terve
augusti üür ja hooldus? Nagu meile teatati?

Tere päevast! Mul on selline küsimus. Ma töötan ühes suures AS ettevõttes umbes 1.8 aasta. Selle aja jooksul kasutasin ainult 7 päeva põhipuhkust. Nüüd tervise probleemide tõttu istun haiguslehel ja selle lõpetamisel ei ole võimalik tööd jätkata (tervise probleemide tõttu). Kas töö lahkumise korral tööandja maksab mulle kasutamata puhkuse raha kui ka eelmise aasta kasutamata puhkuse päevade eest nii ja selle aasta ka? Aitäh!

Tere!
on sõlmitud üürileping üheks aastaks. Üürnik on jätnud maksmata kahe kuu üüri ja tekitanud ulatusliku veekahjustuse. Olen saatnud talle lepingu lõpetamise taete,(meeldetuletusi olen saatnud 3 tk) kui ta keeldub välja kolimast, mis sellisel puhul teha?

Tagatisraha on mõeldud tagastamisele,kui üürileping lõpetatakse ja üürileandjal pole üürniku suhtes pretensioone. Üürileping sõlmiti 01.05 (näiteks:üürikuus loetakse 01.05-01.06)ja lõpetati 03.08, siis 2päeva on õigus küsida üüriraha(rendipind on seotud kasutatud päevadega).

Üürnik ei täida lepingut ja on tekitanud Üürileanjale varalise kahju, saab lepingu lõpetada ja Üürnik tänavale tõsta ka ühepoolselt kirjalikult teavitades.

Kui leping on tähtajaline:

"Käesolev leping kehtib alates 1.jaanuar 2010 kuni 1.jaanuar 2011"

Kui siiamaani pole kumbki osapool lepingut pikendanud, kui mitu päeva peab üürnik ette teatama, kui tahab välja kolida täna, 21.aprill 2011?
Kas 1 kuu, 3 kuud või 3 päeva?

Tere,
Selline mure, et kolin teise riiki elama ja andsin enda korteri omanikule rohkem kui kuu aega varem teada, et sooviksin varem lepingut lõpetada, selle peale ütles mulle, et tagatisrahast võtab 1 kuu üüri mul ära ? Kui ma rohkem kui 1 kuu olen ette teatanud siis ei tohiks see kuidagi seaduslik olla?

Tere.
Tähtajatu üürileping, lepingu lõpetamisest kuuajalise etteteatamise kohustusega. Üürnik teatas lõpetamisest ette ainult 1 nädal, enne väljakolimist. Nõuab tagasi tagatisraha. See peaks ju olema temapoolne lepingu rikkumine ja tagatisraha tagasi maksma ei peaks (kuna sellega seoses kaasnevad ilmselt ka üürileandja ettenägematud kulud)?
Tänan!