Konkursid

Kriminaalpoliitika teemalised üliõpilastööd on oodatud konkursile
Tähtaeg 31. oktoober 2010
http://www.just.ee/50010

Maksundusalaste uurimistööde võistlus 2010
Tähtaeg 15. juuni 2010
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news2/article.php?storyid=52

Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkurss
Üliõpilastööde esitamistähtaeg on 31. mai 2010.
http://www.advokatuur.ee/?id=382

Riigikohus kuulutab välja õpilaste kaasuskonkursi
Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.
Osalemiseks palume töö saata hiljemalt 13. novembriks 2009
http://www.riigikohus.ee/?id=1034

Justiitsministeerium kutsub osalema era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursil
Tähtaeg 5 november 2009
http://www.just.ee/40888

Justiitsministeerium kuulutab välja kriminoloogia- ja karistusõigusalaste üliõpilastööde konkursi, mille auhinnafondi suurus on 25 000 krooni.
Üliõpilastöid koos konkursi statuudis nõutavate dokumentidega saab esitada justiitsministeeriumile 30. oktoobrini 2009 elektroonilisel kujul e-posti aadressile konkurss@just.ee.
http://www.just.ee/40653

Maksumaksjate Liidu Fond kuulutab välja 2009. aasta maksualaste uurimistööde konkursi
Tähtaeg 15.juuni 2009, auhinnafond 50 000.-
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=2174

EÜS Põhjala Vilistlaskogu kuulutab välja stipendiumikonkursi. Stipendiumi eesmärk on toetada õpinguid ning teadusuuringuid jätkavaid magistrante ja doktorante, kes huvituvad teadustööst Eesti Vabariigi Rahvuskomitee ja Otto Tiefi valitsuse teemadel.
Stipendiumi fondi suurus on 30 000 krooni.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2009.
http://www.oi.ut.ee/et/konteinerite-sisu/sundmused/eus-pohjala-vilistlas...

Kutsume Teid osalema Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursil
Tähtaeg: 31. märts 2009, auhinnafond 50 000.-
http://advokatuur.ee/?id=268

Konkurss: Parim idee bürokraatia vähendamiseks
Konkurssi eesmärk on selgitada välja parimad ideed Euroopa Liidu seadusandlusest tuleneva halduskoormuse ja bürokraatia vähendamiseks. Konkurss on avatud kõigile huvitatutele: nii kodanikele, ettevõtetele, kolmanda sektori organisatsioonidele kui ka kõigile teistele.
Tähtaeg: 31. jaanuar 2009
https://www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&id=71

Arno Mägi stipendium 2008
Tähtaeg 18. detsember 2008, auhinafond 12 000.-
http://www.oi.ut.ee/et/447347

Advokaadibüroo Glikman & Partnerid asutasid Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde Simon Levini nimelise stipendiumi. Teaduskonna magistritaseme üliõpilastele antakse igal sügisel üks 50 000 kroonine stipendium
Uue väärika stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe üliõpilasi, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi õppetöös ning karistusõiguse, kriminaalmenetluse, kriminoloogia ja õiguspsühholoogia alases teadustöös.
http://iuridicum.ee/index.php?page=17&action=article&article_id=638