Raamatud

EAS koostöös advokaadibürooga Glimstedt Straus & Partnerid andis välja Eesti esimese intellektuaalse omandi kaitset käsitleva kaasuste kogumiku, mis on mõeldud kõigile ettevõtjatele.
http://www.glimstedt.ee/ee.php/uudised?id=214

Kohtulahendid tööõiguses
http://www.raamatuklubi.aripaev.ee/Books.aspx?searchword=Kohtulahendid%2...

Tööõigus 2008
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=382

Õigusteadlaste päevad 1922-1940. Protokollid
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=381

Nullum ius sine scientia. Festschrift für Jaan Sootak
http://www.juura.com/?nodeid=32&lang=et&articleid=180

Eesti notariaadi ajalugu
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=379

Raamat: Võlaõigusseadus (seisuga 15. september 2008
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=376

Tõestamisõigus notariaalpraktikas
Wolfram Waldner
2008
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=373

Mozart oma aja perekonna- ja pärimisõiguses
Werner Ogris
2008
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=374

Õigusaktide kogumik "Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega"
Lasse Lehise kommentaaridega
09.07.2008
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=1752

Riigihange
Aldo Kaljurand, Jaak Parre
http://www.aripaev.ee/mod/emb/raamatuklubi.html?ID=8281

Töötervishoid ja -ohutus
OÜ Teataja Kirjastus
http://www.aripaev.ee/mod/emb/raamatuklubi.html?ID=8321

Siirdehinnad Eestis
Marko Saag
Professional Knowledge
http://www.aripaev.ee/mod/emb/raamatuklubi.html?ID=8021

Praktilised lepingud ettevõtluses + CD
Marek Piiroja
Agitaator
http://www.aripaev.ee/mod/emb/raamatuklubi.html?ID=8002

Korrektsed töösuhted + CD
Personalitöötaja käsiraamat
Ten Team
http://www.aripaev.ee/mod/emb/raamatuklubi.html?ID=8001

Pare personalijuhtimise käsiraamat
PARE ja Kirjastus Pegasus
http://www.aripaev.ee/mod/emb/raamatuklubi.html?ID=7721

Tööleping + CD
Sõlmimine ja muutmine
Karin Vahtra, Heli Raidve
Pandekt
http://www.aripaev.ee/mod/emb/raamatuklubi.html?ID=7562

Kohtumenetlus
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=368

Rahvusvaheline eraõigus, 3.täiendatud trükk
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=366

Karistusõiguse kaasusülesannete lahendamise metoodikast, 3.täiend. tr.
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=372

Lepinguväliste võlasuhete õigus, 2.täiend.tr.
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=365

Pärimisseadus (1. jaan 2009 jõustuv)
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=370

Võlaõigusseadus (seisuga 15. märts 2008)
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=369

Tsiviilkohtumenetluse seadustik 2008 (seisuga 15.jaan 2008)
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=364

Äriseadustik 2008 (seisuga15.01.08)
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=363

Õiguskeel 2005-2007
http://www.juura.com/?nodeid=10&lang=et&bookid=367


Juhatuse liikme vastutus ja õigused

Olavi Kärsna


Perekonnaõiguslikud kohtuvaidlused

Viktor Turkin

Lepinguväliste võlasuhete õigus 2.täiend.tr.
Tambet Tampuu

Tsiviilkohtumenetluse seadustik 2008

Äriseadustik 2008 (seisuga15.01.08)


Euroopa Liidu ja Eesti konkurentsiõigus

Kaarli Harry Eichhorn, Carri Ginter

Kriminaalpsühholoogia
prof Jüri Saar

Kindlustusõigus

Janno Lahe

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne

Koost. prof Paul Varul, prof Irene Kull, mag iur Villu Kõve, dr iur Martin Käerdi

Kinnisvara


Äriühingu juhtorganid (vene.k)

Advokaadibüroo Paul Varul
Informatsioon ja õigus
Eneken Tikk ja Ants Nõmper


Ühinemised ja omandamised

Alternatiiv äri orgaanilisele kasvule
Advokaadibüroo Tark & Co

Lepingud raamatupidajale + CD

Ruus, Koch, Vabamets, Masso, Kalmus, Tomson, Laus


SÕNASEADJAD. Juuraharidusega kirjanikke.

Barbara Sternthal


A Guide to EU Legal Terminology. A Course of Listening and Speaking

Liina Soobik

Informatsioon ja õigus
Eneken Tikk, Ants Nõmper


Meditsiiniõigus

Ants Nõmper, Jaan Sootak


Asjaõigus. Loengud

Rein Tiivel

Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2007/2008
Töökeskkond 2007
Töösuhted 2007
Finantssuhted 2007
Finantssuhteid reguleerivad õigusaktid 2007
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid 2007
http://www.tenteam.ee/index.php?sisu=raamatud


Avaliku ja erasektori partnerlus

Erki Kergandberg, Piret Blankin, Margo Lemetti

Sõjapidamise piirangud
Sissejuhatus rahvusvahelisse humanitaarõigusesse
Frits Kalshoven, Liesbeth Zegveld
mai 2007
http://www.martens.ee/?id=10595

Tarneklauslid Incoterms 2000
http://www.emiewt.ee/est/kirjandus