Alates 1. juulist 2015 võetud laenude kogukulule kehtib ülempiir (hetkel 79,71 %)

1. juulist muutus võlaõigusseaduses krediidi kulukuse määra regulatsioon ning sellele kehtestati ülempiir. Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et juhul, kui krediidi kulukuse määr lepingus on seaduses lubatust suurem ehk mis ületab tarbimislaenude keskmist krediidi kulukuse määra üle kolme korra, on leping automaatselt tühine.
Uue regulatsiooni kohaselt on tarbijakrediidileping tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluv krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Eesti Pank avaldab keskmise krediidi kulukuse määra iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil oma veebilehel. Viimane eraisikutele antud tarbimislaenude krediidi kulukuse määr on 26,57 protsenti, seega on praegu maksimaalne lubatud krediidi kulukuse määr uute lepingute puhul 79,71 protsenti.
http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/node/5332

Seadus: 
Paragrahv: 
Märksõnad: