Ehitusregistrisse kandmata abihoonete omanikke ootab 500-eurone riigilõiv

Esimesest juulist jõustuv seadusemuudatus toob 500-eurose riigilõivu neile inimestele, kes on oma maja, kuuri, lauda või garaaži ehitamisel jätnud paberid korrektselt vormistamata, mistõttu peetakse hoonet ebaseaduslikuks. Viie aasta jooksul tuleb ka sellised hooned kanda ehitisregistrisse. Halva õnne korral tuleb aga asuda hoonet ümber ehitama või koguni lammutama.
..Majandusministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Andrus Väärtnõu ütles, et muretsema peavad need, kes peale 2003. aastat ehitasid ehitise, mille ehitamiseks oli vajalik ehitusluba ja pärast kasutusluba.
http://uudised.err.ee/v/majandus/5a88ce5b-7243-43f9-8abd-ed176b5e3b67

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015003#para27
§ 27. Enne käesoleva seaduse jõustumist ehitatud ehitisregistrisse kandmata ehitiste väljaselgitamine
§ 28. Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehitis
§ 29. Enne käesoleva seaduse jõustumist ehitatud ehitisregistrisse kandmata ehitis

Seadus: