Riigikohtu seisukohad korteriomandi müümisel

Möödunud nädalal tegi Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-43-15 tähelepanuväärse otsuse, milles täpsustati korteriomandi müüja kohustusi ning ostja õigusi korteriomandi võõrandamisel.
Konkreetsel juhul avaldas müüja kuulutuses info, et majas on toimiv korteriühistu ning et korteris on elektrijuhtmestik vahetatud. Tüüpilised müügikuulutustes avaldatud laused, mida kuulutuste lugeja võib pea igas teises kuulutuses näha. Kahjuks selgus ostjale peale korteri ostmist, et korteriühistu ei olnud tegus ega suutnud maja hallata. Samuti selgus, et korteri elektrijuhtmestik oli vahetatud üksnes osaliselt ning vahetatud osa oli ühendatud elamu elektrisüsteemi eluohtlikul viisil. Lisaks eeltoodule selgus, et korteriühistu oli võtnud laenu, mille tagasimaksmise eest vastutasid korteriomanikud, aga müüja seda informatsiooni ostjale enne müügilepingu sõlmimist ei avaldanud.
http://www.rmp.ee/uudised/kohtulahendid/riigikohtu-seisukohad-korterioma...
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-43-15

Seadus: 
Märksõnad: